MOC HAVRANICE

satguru Maha dip Tatrawadarsi

M. Radan Chrobok Viz stránka o Mistrovi.

sri yogala Shaktivira

Daniela Prokešová Viz stránka kontaktů na vedení DMDU (Daniela Prokešová).

sri yogala Vivartana

Zuzana Novosadová Havranice Vivartana - viz její báseň na téma (duchovního rozvoje...

Domov mysli - duchovní univerzita (DMDU - http://duchovni.kvalitne.cz)

 

Dole (na konci dokumentu) jsou k vidění obrázky, jak se umí Havranice proměňovat (jako většina žen;), jaké má MOŽNOSTI a tedy jakou má MOC/// odkazy psané ARIALem sa bez adresy do Internetu (www či http://) míří do (jiné části) tohoto dokumentu ///

     Viz výklad "havranice" - zvířecí kvalita (komplex podvědomých vlastností - zvířecí ID, atd.):

http://samostudium.kvalitne.cz/soubory/kvality/analyzy_symbolove/podklady/podvedomi_zvireci/zvireci_kvality.htm Více viz seminář o duši, zvláště hlavní dokument a v něm 3. část pojednávající na téma "zvířecí kvality"...: http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/seminare/duse/duse.htm - celý seminář viz http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/seminare/duse

 

 

Tento dokument inspirovala Havranice Shaktivira, která byla (a stále je) něžná, jemná a křehká (nyní už jen relativně;) Havranice. Avšak dokázala z toho, co byly její SLABINY, udělat své SÍLY - přesnost (z jemnosti), opatrnost (z křehkosti) a myšlenkovou lehkost (z něžnosti)...

     Přitom neztratila původní kvality, avšak naopak Rozvinula je - a to i s Ovládnutím (!:), a tak se staly součástí jejích Možností (Moci). Shaktivira se dokázala například také naučit ZAMĚŘOVAT INTUICI, aby jí neukazovala víc negativ než pozitiv (ačkoli to je reálný stav) a zvládnout EMPATII, aby omezila vnímání záležitostí (emocí), které nemůže nebo nechce řešit...

     Ovládla CITLIVOST, takže ji PŘESTALY TRÁPIT DEPRESE způsobované odmítáním, vnímáním negativ a nepříjemných pocitů a stavů lidí lidí okolo...(EMPATIE - vnímání pocitů druhých (u havranice navíc často i přecitlivělost), až přebírání pocitů druhých do sebe!).

 

CVIČENÍ nejen PRO HAVRANICE

Doporučujeme cvičit pod vedením Zasvěcené osoby a ne jen dle vlastního uvážení!

Havranice Vivartana - viz její báseň na téma (duchovního) rozvoje...

     Cvičení inspirovala, pomáhala vytvářet a osobně *testovala* Havranice Vivartana. Havranice Vivartana je (podobně jako Shaktivira) "bílá vrána" - také ovládla svou hlavní zvířecí kvalitu (Havranice) a dosáhla tak velmi zajímavých možností... Viz báseň na téma jejího (duchovního) rozvoje - prilohy/duchovni_cesta_havranice_vivartana_basen.doc

     Co se týče možností jenž dává ovládnutí hlavní zvířecí kvality (= "Ovládnutí"), tak viz příklady uvedené na konci tohoto dokumentu - jedná se hlavmě o havranice. Obecně je "Ovládnutí" stav (proces) ovládnutí (ovládání) alespoň hlavní zvířecí kvality (vč. možností jejích úprav) a tedy i umožnění měnění pořadí v jakém kvality fungují (= "Přepínání"). Ovládnuté zvířecí kvalitě se pak říká "Vládnoucí", jelikož jde ovládat její vlastnosti (vč. "barev" a "odstínů") a jde přes ni ovládat i ostatní kvality... V důsledku to umožňuje ovládání podvědomí - od jeho (mentálního) programování přes "čištění" až po plnohodnotnou kontrolu nad kvalitami (vlastnostmi), stavy a procesy v podvědomí! Více viz podrobnější rozpis zvířecích kvalit...: http://samostudium.kvalitne.cz/soubory/kvality/analyzy_symbolove/podklady/podvedomi_zvireci/odstiny_barvy.htm

 

 

"Transformace (pocitů) potíží na podporu (vlastní Sílu)" - jedná se o schopnost jež jde rozvinout i cvičením…

     Tato schopnost umožňuje při vnímání problému místo běžně odpovídajících až negativních pocitů dosáhnout jejich transformace v (pocity) síly, v poučení až osobní *růst* (Rozvoj) a tedy i pozitivní pocity... Pro odpovídající cvičení v základě stačí snažit se o výše uvedený výsledek - představovat si příslušný proces, soustředit se na něj a vůlí jej dosahovat. Je jasné, že jde o cvičení na principu mentálního programování... Do jisté míry se dá přenést i na cílovou osobu (či více osob) - jako podpora (soucitná) oproti jejich (pocitům z) potížím...

 

 

"Oko srdce" - cvičení pro ovládnutí citlivosti...

     Pro toto cvičení je zapotřebí si představit oko na srdci (resp. jakoby "místo srdce") - konkrétně s asociací že ono *oko* je symbolem právě pro citlivost (až např. empatii...). V představě se soustředí vůle na PŘIVŘENÍ oka - pomáhá spojit to s přivřením fyzických očí a případně s gestem přivření oka tvořeného dlaněmi (prsty obou rukou proti sobě, hřbety rukou k zemi vodorovně, palce nahoře naproti prstům dole a také se dotýkající navzájem). Pomocí OTEVŘENÍ *oka* se zase citlivost zvyšuje (!). Tak lze regulovat i příliš silnou (či naopak "rozevřít" slabou) intuici - resp. její část co vychází ze srdce (z CITlivosti). UPOZORNĚNÍ - toto cvičení je na svou jednoduchost velmi účinné a je možné si při přehnaném postupu i zablokovat citlivost (zvláště na *vyšší záležitosti*)!

     Cvičení jde aplikovat i na cílovou osobu ("Uchopení srdce"), avšak nedoporučujeme to zkoušet nezasvěceným! Díky Bohu aplikace této techniky na cíl rozhodně není jednoduchá (a proti vůli cíle je pro naprostou většinu uživatelů techniky nemožné ji použít).

     Poznámka: Existuje jistá velmi hloupá hra na "vytržení srdce" (!), která používá podobný princip, a to dokonce fyzicky - probíhá tak, že "hráč" položí prsty či i dlaň na srdce "protihráče", synchronizuje pohyby dlaně (stažení lehce do pěsti + opření dlaně o hruď cíle - a opětovné uvolnění), jakmile dlaní "drží" tep (srdce) cíle, tak prudkým škubnutím dlaně k sobě bývá cíl při úspěchu "hry" zasažen pocitem "vytržení srdce". Takovéto praktiky jsou potenciálně nebezpečné jak fyzicky, tak hlavně psychicky!

     U cvičení "Oko srdce" je dobré mít na vědomí, že jde o cvičení s až PROGRAMOVACÍm POTENCIÁLem, čili po ()cviku stačí i jedna aplikace cvičení (resp. aktivace požadované úrovně...) a i po delší dobu se fungování (citlivost) patřičně přizpůsobí (i na předem nastavitelnou - což doporučujeme nastavovat opatrně)...

 

 

"Nejprve vidět to Dobré" - cvičení pro upřednostnění pozitivní intuice...

     Toto cvičení je ještě jednodušší než předchozí a navíc je i bezpečnější. Jeho účinnost však závisí (více) na důslednosti cvičení, avšak hlavně na opravdovosti dobré vůle se dle (výsledků) cvičení řídit i v praktickém životě. Také toto cvičení má programovací potenciál (viz výše)...

     Cvičení se zakládá na pozitivním myšlení - resp. programování, čili je vhodná např. i znalost dokumentu "Nejvnitřnější rozkaz" - http://duchovni.mysteria.cz/rozkaz.htm, pro jeho provedení se stačí soustředit (+ vůle) na představu (plán!:) definovatelnou postojem "nejprve chci dobré zprávy (doporučujeme rozsah 1 - 3), pak teprve (avšak také!) ty špatné zprávy (3 - 5), pak zase dobré (atd. se vzrůstajícími počty typů zpráv - jako rostoucí vlny...). Při úspěšném cvičení je výsledkem nezatěžování (se) prvotním vnímání negativ k čemuž je přirozeně převážná tendence (pud sebezáchovy, opatrnost, až strach, následně i *přivolávání* negativ a jejich *programové vytváření*). Zároveň nedojde k efektu "růžové brýle"...

     Dokonce díky systému střídání typů zpráv si uživatel této techniky dokáže zapamatovat (či vůbec uvědomit) více zpráv než předtím (díky lepší pestrosti, střídání typu pozornosti - postoje, a tedy nižší zátěže na udržování (téhož typu) pozornosti...

     Narozdíl od některých až "přeslazených" technik z učení! *pozitivní myšlení*, vede toto cvičení k harmonizaci s (i "tvrdší") realitou, ba až k odolnosti vůči negativním aspektům (viz 2* nárůst "špatných zpráv" oproti "dobrým"). Doporučujeme rozdělit komplexnější (smíšené) zprávy na menší části - tak aby jejich odpovídajícím rozdělením (na "dobré" byl komplex zpráv přijatelnější a zapamatovatelnější...

     Toto cvičení jde také aplikovat na cíl, avšak je to náročné na soustředění a představivost (*Zaměření*) a na vůli (může to narážet na vůli cíle, který ze setrvačnosti už i "chce" upřednostňovat to negativní).

 

 

"Kniha hněvu" - cvičení pro komunikaci i přímo pocitů, vč. dostání pocitů ze sebe...

     Ve zmíněné knize je krom jiného uvedeno (i více technik) jak se hněvat (čili v sobě hněv "nedusit") na konkrétní, důsledný cíl hněvu a ne na celou, obecnou a (nezlovolně!) příčinnou osobu...

     Více viz: Theodore I. Rubin "KNIHA HNĚVU" - "Někdo hněv dusí v sobě a poškozuje tak vlastní zdraví, jiný ho ventiluje a ničí si vztahy s okolím. Autor pomáhá uvědomit si nejrůznější projevy hněvu a tak se s ním naučit správným způsobem pracovat."

 

 

"Projevování pocitů" - cvičení, které vychází z učení, že běžní lidé dávají najevo (sotva) 10% svých pocitů, což způsobuje nedorozumění a další potíže...

Dáma se srdcem na dlani...

     Cvičení ukazuje způsob, jak svoje pocity *Komunikovat* otevřeně - přirozeně vhodným způsobem (za vhodných podmínek)...

Viz http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/lekce/hanka_mistr_otevrenost.txt

 

 

Neverbální komunikace

Obecně viz: http://samostudium.kvalitne.cz/soubory/verejne/neverbalni_komunikace.htm

     "Vyjádření symboly" - viz "kouzelná slova", "Posvátné aktivity", atd.) Člověk - symbolická kresba Rozvoje... (po kliknutí se zobrazí plná velikost)

     "Symbolika kreseb" (viz níže obrázek co nakreslila Vivartana:) Obrázek (Havranice Vivartana) - čajovna jakožto Dračí chrám... Jeden ze Vstupů do naší duchovní univerzity...

 

 

"Krása jako síla" - toto cvičení umožňuje uvědomění vlastní (zvláště vnitřní) krásy a duševní síly mezi něž patří i láska…

     Cvičení funguje na základě toho co uvádí MANTRA "Krása - Síla", jejíž česká verze je v: prilohy/mantra_krasa_sila_laska_vztahy.htm

     Příslušné cvičení patří k mentálním *programovacím* technikám (Učení "pozitivní myšlení"), jde také aplikovat na cíl. (avšak spíše jako předání mantry pro užití cílovou osobou, užito "zvenku" by to mohlo být (ne)přijato jako "pouhé lichocení"... (- ačkoli byla snaha onu mantru napsat s vyloučením možných nepochopení). Toto cvičení je podobné schopnosti (cvičení) Transformace z úvodní části (viz výše).

     Poznámka: MANTRA - MAN = mysl, TRA = Komunikace, Osvobození (!), takže mantra je jak *kouzlo* - technika pro osvobození (aktivaci) obsažených záležitostí, tak je i komunikační (a tak aktivační) technikou.

 

 

 

LEKCE (použitelné i jako praktické návody k cvičení) nejen PRO SRDCE

     Doporučujeme cvičit pod vedením Zasvěcené osoby a ne jen dle vlastního uvážení! /// Níže budou hlavně ODKAZY, jelikož jde i o samostatné lekce (a není důvod je zde vypisovat celé)... ///

 

 

Trojice základních duševních schopností: - představivost (plánování), soustředění, vůle.

     Audio lekce na téma tři základní duševní schopnosti pro dosahování cílů i pro všeobecný rozvoj (!) viz http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/audio_lekce/rozvoj_schopnosti_zakladni.mp3 - představivost viz: http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/audio_lekce/predstavivost_zapis11_05.mp3 a zápis: http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/audio_lekce/rozvoj_predstavivost_uvod.doc Více na téma soustředění - POZORNOST (Bdění) viz http://duchovni.mysteria.cz/audio_lekce/07_bdeni.mp3

 

 

Trojice základních výkonných duševních možností - jedná se spíše o vrozené (dané) možnosti.

     Patří sem inspirace (což vede k představě), konkretizace (jenž pracuje se soustředěním a k tomu patří i generalizace = zobecnění...) a kreativita (tvořivost Symbol tvořivosti... - počínaje čistou Vůlí...).

     Inspirace viz: http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/lekce/inspirace.doc

 

 

Trojice základních duševních energií - je možné jejich ovládnutí a čerpání z nich (pro související schopnosti).

     Patří sem touha - známá spíše jako síla přání, ze kterého se může a i má stát Pravda), nápaditost (myšlenková obratnost, "šíře záběru" - resp. až úroveň fungování Vědomí) a do třetice intenzita prožívání radost, nadšení, Blaženost...).

     Touha je myšlena přirozeně jedině jako ČISTÁ TOUHA - viz příslušná část z dokumentu "Nezávislé vztahy", která se tomu tématu věnuje. Ve zkratce to jde shrnout jako "síla přání bez poutání", jako nechtění čehokoli "za každou cenu", jako vyhnutí se pošpinění sebe či výsledku úsilí a i vyhnutí se (zbytečnému či přílišnému) omezení až ublížení komukoli (čemukoli)... O Učení "Nezávislé vztahy" viz níže (i odkaz na pojem "čistá touha").

SAT ČIT ANANDA - Pravda, Vědomí, Blaženost... :)

     Rozvoj těchto nanejvýš Podstatných záležitostí je obsažen v každém (!) duchovním učení - výše uvedené pojmy (zvláště v SANSKRTu) používá Jóga (ne, nejde jen o "tělocvik"!)...V naší duchovní univerzitě se tomu věnujeme, přičemž zvláště tyto záležitosti je vhodné (se) Učit (Rozvíjet) OSOBNÉ - s osobním Vedením Zasvěceného Učitele (duchovní Mistra nejlépe) - jedině tak je to plnohodnotně (důsledně a trvale udržitelně) vůbec možné... Viz www.DUCHOVNI.kvalitne.cz

 

 

Čtveřice základních metod (úkolů) pro duševní rozvoj

Jedná se o rozlišování (http://dusecz.com/index.php?akce=zobraz&clanid=1738), nepoutání (http://dusecz.com/index.php?akce=zobraz&clanid=1751), "šest klenotů" - šest duševních umění (http://dusecz.com/index.php?akce=zobraz&clanid=1765) a nakonec (usilování o) dosažení Osvobození (http://dusecz.com/index.php?akce=zobraz&clanid=1769). Holubice nesoucí zelenou snítku v zobáčku - symbol míru, naděje a života... Meditujte na To...

 

 

Meditace - v základě se jedná o uvolnění, resp. vyprázdnění mysli (avšak jsou další související možnosti).

     Definice pojmů a výklad příslušných možností ve spojení s meditací viz http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/lekce/definice_meditace_vyklad.txt

 

 

Další možnosti pro duševní rozvoj - viz níže uvedené dokumenty.

·      Dokument o fungování a rozvoji duševních kvalit (vč. konkrétních cvičení pro analýzu i Rozvoj!:)... http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/kvality/fungovani_kvalit.htm

·      Dokument o duševním (duchovním) rozvoji (Principy!:)http://duchovni.mysteria.cz/duchovni_principy_rozvoj.doc

·      Dokument pro osobní rozvoj (techniky:) http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/lekce/osobni_rozvoj_techniky.htm.

·      Dokument "Nejvnitřnější Rozkaz" (umění (si) opravdu poručit, umění (se) vážně (a správně) rozhodnout... http://duchovni.mysteria.cz/rozkaz.htm

·      Též viz menu ODKAZY v rámci http://DMDU.webpark.cz (Soustředění, uKLIDnění (relaxace), meditace) a viz nadpis s odkazy na LEKCE a na PŘÍBĚHY v rámci www.duchovni.kvalitne.cz a http://duchovni.kvalitne.cz

o      Zájemce o více a Vyšší záležitosti prosíme o kontaktování vedení naší duchovní univerzity! :) DMDU@centrum.cz

 

 

Učení na téma vztahy (nad rámec výše uvedených cvičení začínajících cvičením schopnosti "Transformace").

     Nezávislé vztahy" (!) obsahující Učení jako např. je Čistá touha - síla přání bez poutání! ;) http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/nezavisle_vztahy/nezavisle_vztahy.htm a obecně nezávislé vztahy (všechny veřejné dokumenty) viz http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/nezavisle_vztahyGesto srdce (Doplňky - PARTNERství)... (po kliknutí se otevře obrázek v plné velikosti)

     Viz i "Princip LOLA": "Princip LOLA se skládá ze tří částí: z LO /z něm./ loslassen = oprostit se od něčeho, upustit od něčeho, vzdát se něčeho, neulpívat na něčem, z L = láska, a z A = zkratka pro „akce = reakce“…".
Viz http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/nezavisle_vztahy/princip_lola.htm

     Viz i jiný příklad využití pochopení nezávislosti - nejen osobně vztahové: http://duchovni.kvalitne.cz/soubory/verejne/nezavislost_web_rozvoj.htm

 

 

 

MOŽNOSTI HAVRANIC

 

Takto vypadá Vnitřní; svět Havranice - tato je velmi dravá...:Takto vypadá Vnitřní; svět Havranice - tato je nanejvýš dravá...


Heidi jako havranice... - BAF! ;)

Heidi Janků na Rozkaz Mistra předvedla velmi aktivní;, dravou havranici ("BAF!"), jinak je Jestřábice a kočka...:

Heidi jako Jestřábice, kočka (a havranice)


Havranice může být dravá až nebezpečná...Havranice může být dravá až nebezpečná...

 

bílá vrána ;) (havranice může být i blondýna)...Bílá vrána ;) (havranice může být i blondýna)...

Havranice může být i pestrá - KRáSNÁ...

Havranice může být i pestrá (bývá i umělecky nadaná - tvůrčí;), může být velmi KRÁSNÁ a dokonce mít i ("alespoň" vnitřní) sílu - MOC...