Diskusní lekce na téma: Spánek a související záležitosti

 

Lekci vedl (a celé sezení): satguru Maha dip Tatrawadarsi ayur deve

(Tatrawadarsi@seznam.cz) - duchovní Mistr Radan Chrobok

Informace o Mistrovi

viz http://DMDU.webpark.cz/info/Mistr.htm.

 

     Těsnopisem zapsala: sri sadhasina yogala Jagavora ayur deva

Do následující formy převedla: sri sadhasina yogala Ariya ayur deva  

- Ariya@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

Mistr: Hari hi AUMkara- Bůh je Absolutní konání...

     Vítám vás a přeji nám všem užitečně a mile naplňovaný čas!

     Dnešní satsang - sezení Pravdy se zabýval duševními kvalitami, jejich zjišťováním

a používáním. Bavili jsme se o psychických polích, o tom, že psychické vlastnosti vyzařují do okolí,

a že naše psychické tělo - aura - může fungovat i nezávisle na těle fyzickém.

     Dostal jsem do vás a hlavně od našich hostů, kteří přijdou až za chvíli na veřejnou část sezení, mnoho dotazů na téma spánek, což souvisí i s tím co už jsme probrali. Proto zahájím diskusní lekci,
v rámci které budu odpovídat na vaše otázky, čímž získají odpovědi i hosté, protože jak jste
i sami zjistili, mnoho dotazů bylo podobných...

     A tak prosím někoho z vás, kdo už ony odpovědi zná, aby dělal poznámky, protože to co budeme probírat může být poskytnuto s rozumem i veřejně - a vzhledem k důležitosti spánku a souvisejících záležitostí by to také poskytnuto být mělo... Také by bylo vhodné říci a zapsat něco o naší duchovní škole, aby Ti co budou mít k dispozici třeba jen onen zápis, tak aby věděli, kdo jsme, čím, proč a jak se zabýváme.

 

Jagavora: Bude mi ctí zaznamenat každé Tvé slovo, Mistře, a zapíši i co budou k věci říkat ostatní.
Dej mi prosím chvíli času abych zapsala ten úvod... Pak to budu postupně číst a prosím Tě, když tak mne opravuj!

 

 

ÚVOD:

     Jsme členové duchovní školy - Dvory mysli duchovní univerzita (http://DMDU.webpark.cz).

Tuto školu založil duchovní Mistr Radan Chrobok (satguru Tatrawadarsi), jehož Mistria byla satguru

Tilliennina - v rámci linie Mistra Madhavanandy (jeho žákem je i známý Mistr Maheswarananda

- www.joga.cz) a učila se a působila i v rámci ISKCONu (www.harekrisna.com). Mistr Radan Chrobok je tajemníkem Lóže bílého orla. Byl oceněn řádem Bílé růže - nejvyšším oceněním
pro duchovního Mistra osobního stylu výuky (http://DUCHOVNI.webpark.cz/soubory/oceneni.htm).

     Naše škola funguje jako obecně prospěšná společnost - výuka je bezplatná, jsou žádány

a poskytovány (dobrovolné) protislužby, fungování školy je zajišťováno dobrovolnými příspěvky

a službami členů (hlavně členů vedení). Platí se pouze za zvolené přímé náklady (kdo si chce koupit knihu, kazetu, CDčko - ovšem i to často poskytujeme bezplatně). Jsme spíše společnost přátel

(více i samostatných skupin), učímese, a pomáháme si navzájem. Komunikujeme spolu a s Mistrem, cvičíme spolu i samostatně, stejně tak studujeme - na každém z nás záleží kdy a čemu se chce věnovat.

     Mistr funguje jako poradce (autor seminářů), učitel i cvičitel, hlavně jako živoucí příklad,

že duchovní učení může být otevřené, jednoduché a přímočaré. Neuznává žádné mystické zamlžování, protože jelikož učí osobním stylem, tak může přímočaře ovlivňovat, kdy se kdo má

co dozvědět či naučit...

     Naše škola se zabývá filozofií (např. viz http://hovorysbohem.cz), (para)psychologií, psychotronikou (magií), jógou a i duchovním učením jako takovým...

 

Gayatre: Mistře, jaké mohou být a proč jsou vlastně problémy se spaním?

Mistr: Protože někdy je problém usnout - tělo se nechce uvolnit a přejít do spánku,

to samé mysl, která ruší myšlenkami a srdce city a pocity... Někdy je problém spát déle a hluboce - protože mozek, resp. mysl, pracuje i když tělo spí a vytváří rušivé myšlenky a sny. Také tělo může mít potíže, například přeležení, zdravotní či jiné potíže.

 

Dayadasa: Mistře, a co sny nebo dokonce noční můry?

Mistr: Ano, to patří pod to jiné. Sny jsou zčásti práce mysli, mozku...

Jedná se o hodnocení uplynulého času - proto se někdy zdají věci

už prožité a také se jedná o přípravu na budoucí čas, proto se někdy zdají věci plánované, chtěné, očekávané, či takové, které se mohou

stát - a většinou i stanou.

 

Kosatane: Jé, to vysvětluje i takové ty věštecké sny co mívám!

Mistr: Ne úplně, Kóšatane...

Kosatane: Tak čím ještě to může být?

Dayadasa: Ano, určitě to bude ještě něčím... Co třeba vysvětluje ty noční můry, nebo exotické a létací sny, co mívám zase já?

Mistr: To může být zčásti příliš intenzivně vnímané varování - Ty jsi dost přecitlivělá, však víš Dájadáso... Nicméně do této skupiny patří to hlavní

o čem bych se rád zmínil...

Ariya: Astrální cestování!

Mistr: Ano, Arijo, přesně tak... Nechceš to ostatně vysvětlit sama?

 

Ariya: S potěšením Mistře!

     Kdykoli člověk takříkajíc ztratí vědomí, víte co se s tím vědomím opravdu děje? člověk bezduše spí, co a kde tedy dělá jeho duše? Slovo duše znamená mysl (vědomí), obalená povahou,

jak správně učí Mistr, ne vědomí jako takové... To slovo obsahuje jak vědomí já, mysl

a tak podobně, tak i povahu, paměť a další duševní záležitosti. A tohle všechno je energie

a informace nezávislá na hmotném těle a světě. Aura bez těla (astrální cestovatel)...Při smrti duše odchází do astrálního světa

až do dalšího převtělení a při klinické smrti také zachází dost daleko

- však víte co se o tom píše. A také v bezvědomí duše odchází...

     Tentokrát se však věnujeme spánku, tak se k tomu vrátím. Takže při usnutí těla odchází mimo něj. Duše většiny bytostí zůstává blízko a nepřináší žádné vjemy - jen bezesné noci... U bytostí citlivějších na vyšší způsoby vnímání, nemluvě o nás, kteří vnímáme a cestujeme astrálně a podobně, v takových případech duše přináší spoustu i velmi nezvyklých vjemů - tedy nezvyklých

pro materialisticky uvažující mysl a těžko zpracovatelných pro necvičený hmotný mozek. Vy, kteří jste citlivější či zasvěcenější, ale ještě ne dost vycvičení

pak dochází k překrucování astrálních vzpomínek právě na létací a exotické sny. Koncetrační cvičení (Trátak - oustředění na plamen svíčky) a koncentrace VŮLE - obojí je třeba zvládnout navíc k představivosti... meditace úkolová (koncentrační) a meditace relaxační - oba druhy je zapotřebí zvládnout pro výcvik astrálního vnímání a projekce... 

     Existuje spousta cvičení jak probudit

a zvládat astrální vnímání a cestování

- proto se ale raději obracejte přímo na Mistra...

     No, Mistře, nerada bych je šokovala ještě víc, než už se mi evidentně povedlo, takže mohl by jsi prosím radši pokračovat v tématu spánek?

 

Mistr: Dobrá. Prosím vás, co nejste žáci, nemyslete si, že jsme nějací blázni či sekta... Smiřte se s tím, že tyhle věci existují a projevují se i když je většinou nijak přímo nevnímáte.      Zkuste si místo slova astrální dát slovo psychický... Pokud pořád nevíte o čem hovořím, tak si vzpomeňte, kolikrát se vám stalo,

že jste někam přišli a nebo někoho potkali a rovnou vnímali něco, nějakou atmosféru, vyzařování

- z toho místa nebo z té osoby. Tak to je to, čemu se říká aura, nebo astrální tělo (či pole astrální energie). Více informací o tomto tématu si můžete přečíst například na serveru http://www.DUSECZ.com, pomocí hledání si najděte články o astrálním vnímání

a cestování - jsou na pokračování... Jejich písemná verze je dokument, který jsem z oněch článků poskládal

- viz astralni_videni_projekce.htm. Takže dál budu pokračovat v tématu spánek...

Někdy je problém s probouzením - buď budík přetrhne spánek v nejlepším, což psychické harmonii zrovna nepřidá, nebo se mysl vzbudí v ještě neodpočatém těle

a už se nedokáže uvolnit a usnout... Nebo dojde

ke vzbuzení ze strany těla, které i když je odpočaté, běda, pokud jej řídí spánkem zamlžená a třeba ještě neodpočatá mysl. Jak na to pak reaguje meziobal psychiky - obal mysli, kolem nějž je obal těla - to je jasné, že?

 

Kosatane: No dobře, Mistře, sice co Ariya říkala je

i na mne a hlavně nejspíš na většinu nezasvěcených trochu moc, ale jdou nějak ty potíže řešit, nejlépe definitivně, tedy pokud možno bez nějakých astrálních zběsilostí?

Mistr: Co se usínání týče, naučte se fyzicky relaxovat. Dokážete to i sami, a když zatím ne, přečtěte si,

co o tom píší například Jógové knihy, nebo si kupte nějakou dobrou relaxační kazetu - hudbu, pro pochopení a cvik i průvodní slovo.

 

Gayatre: Máme na to něco v naší univerzitě?

Mistr: Máme - pro Tebe, Gajátré a i pro ostatní můžeme dát krátkou relaxaci v rámci praktické části dnešního sezení, když budete chtít... Účinek relaxace je postavený na tom, že VĚDOMĚ uvolníte postupně celé tělo, na vyšších úrovních tohoto umění si dokážete naprogramovat autopilota

- který za vás ve spánku dýchá - aby vaše tělo třeba čas od času otočil a tím se vyhnete přeležení... Jóganidra - jógový spánek - čeho nahrávku máme od společnosti Jóga v denním životě, tak ta učí sebeuvědomění a uvědomělé usínání. Dá se naučit usnout na povel a nastavit si biorytmy kdy chcete vzbudit. Různé speciální jednotky se tyto věci učí a trénují, používají na to postupy

z Jógy, buddhismu, bojového umění a podobně. Protože takové cesty už dlouho fungují a tak není třeba objevovat co už je objevené...

     Co se spaní týče, když dám stranou ovládnutí těch astrálních zběsilostí jak to celkem výstižně to označil Kóšatane, tak jsou tři věci co se dají udělat před usnutím a co rozhodně pomáhají. První je ZHODNOTIT UPLYNULÝ DEN a uzavřít ho. Přimět mysl, aby se už dál nezabývala uplynulými záležitostmi tím, že je zhodnotíte a uzavřete. To druhé je naplánování budoucího dne včetně alternativ pro případ, že ten-který plán nevyjde. Přimět mysl, aby se nezabývala budoucími záležitostmi tím,

že si je připravíte a uzavřete. Tím se přiblížíte klidovému a harmonickému TEĎ. A teprve tím třetím je vědomé opuštění těla, či alespoň pokus o to. Příslušnou teorií a i praktickými cvičeními se zabývá mnoho knih a dalších informačních zdrojů, z nichž doporučuji například výborný WEB http://iglu.cz/marlitan

 

Dayadasa: Když už jsi se zmínil o tom "TEĎ", tak co to "TADY", Mistře?

Mistr: Dájo, i to TADY může být součástí relaxace. Někdy je problém spát na cizím, neznámém místě. Tak pomocí té relaxace, respektive díky lepší možnosti uvědomění si těla (i sama sebe) je možné si i lépe uvědomit okolí a sladit se sním, či se od něj odpoutat...

 

Dayadasa: A co mysl?

Mistr:Tedy Dájadáso, ty nic nevynecháš, že? :) Relaxace mysli je druh meditace - relaxační meditace. Pomáhá to tím více, na čím vyšší úrovni kdo je a čím hlouběji relaxuje. Platí to i pro tělo,

jen to nikdo nepřežeňte, ať nezrelaxujete definitivně ;)... No a než se na to Dájadása nebo někdo zeptá, tak psychika se dá také relaxovat a dělá to automaticky s myslí - přeci jen je stejné, nehmotné povahy. Kdo by si to pro větší účinek chtěl oddělit, nechť se učí sebe poznávání,

sebe kontrolování, sobě odpouštění, smíření se se sebou a nejvýše co pak je - milování se...

Což na té absolutní úrovni je totéž co absolutní sebe POZNÁNÍ. Když někoho dokonale poznáte, budete ho milovat jako sama sebe, protože ho tak poznáte. Právě tak!

 

Kosatane: Tomu moc nerozumím, Mistře...

Mistr: To nevadí, Kóšatane, Džagávora zaznamenává každé mé slovo, a i to hlavní co říkáte, respektive co se ptáte vy, tak si to pak čti a snaž se to pochopit. Pamatuj, že se snažím vyjadřovat jasně a přímočaře a nehledej v tom žádné dvojsmysly, mystické zamlžování a podobně!

Kosatane: Budu se držet toho, co jsi řekl...

Jagavora: To uděláš moc dobře - já všechno co Mistr říká chápu, jednám podle toho a jsem šťastná a spokojená!

Mistr: Džagávoro, je skvělé, že krom psaní zvládáš i naslouchat a hovořit!

Jagavora: Píši to těsnopisem, Mistře, používám i několik vlastních znaků - podívej... A díky cvičením na koncentraci od Tebe to zvládám úplně snadno...

 

Mistr: To je skvělé! Takže využiji toho, že to píšeš a připomenu Tobě i ostatním, že ke kvalitnímu spánku také pomáhá večerní tělesné cvičení - ať to nevypadá, že jen pasivně relaxujeme

či meditujeme... To cvičení vás nemá zničit, aby jste pak padli do postele probrali se až ráno

- to by jste se totiž nejspíš probrali pěkně rozlámaní, než by jste své tělo a spánkový režim zvládli natolik, aby to bylo v pořádku. Má to být na protažení, na uvolnění... Máme také k dispozici zajímavé možnosti aktivní relaxace, čili i po fyzické práci či mentální aktivitě je možné si odpočinout,

i podobným typem aktivity - pokud je v uvolněném duchu a příjemném druhu. To také souvisí

s probouzením - takové ranní protažení je moc dobrá věc! Hlavně když máte někoho,

s kým se můžete protáhnout nanejvýš příjemně ;)...

Kosatane: Ale no tak, Mistře!

Mistr: Co je na tom špatného, Kóšatane?! :( Být skutečně čistý, být svatý neznamená být svatoušek. Pravé duchovní učení nezakazuje ani tělesné prožívání lásky a dalších záležitostí

- právě naopak! :( Není na tom nic nečistého... Ukaž mi jediný autoritativní duchovní text,

který by Mistrovi či komukoli zakazoval učit a jednat i podle takových záležitostí - tedy pokud je to

s čistou Láskou a z ní pramenící čistou touhou...

     Nicméně každopádně při probouzení se ukáže jak úspěšné bylo vaše spánkové naprogramování - jestli se vám to večer povedlo, tak se ráno vzbudíte bez rušení ze strany

myšlenek ze včerejška, hlavně však budete mít v mysli připravené plány co dělat - ty co jste si večer

v klidu naplánovali. Tak ty vám ráno proberou pozornost - však víte, jak se po ránu špatně plánuje... Zato když už je člověk vzhůru a odpočatý, pak se lépe řeší věci - až pak platí "ráno moudřejší večera". Ideální je po ránu meditovat - alespoň hodinu a pak alespoň hodinu cvičit...

     Totéž večer, jen v obráceném pořadí a té meditace večer právě můžete využít k uzavírání denních záležitostí... Takže dáme přestávku, pak individuální dotazy a diskuze a pak přejdeme

k praxi! Podíváme se na obrázky cvičení, zacvičíme si společně, dáme i relaxaci a meditaci...

Máme k tomu jak cédéčka s hudbou, tak i s namluvenými cvičeními - a to dokonce i jinými Mistry, aby jste mohli poslouchat i někoho i jinou formu než mou...

 

Santikare: Ještě bych se chtěl vrátit k tomu co jsi naznačil o možnostech aktivní relaxace, mohl by jsi to prosím znovu vysvětlit - ptali se mne na to někteří z hostů

na tomto sezení a i já bych si to rád zopakoval a pokud možno bych to rád znal podrobněji...

Mistr: Krom pasivní uvolňovací meditace, jak je pojem meditace všeobecně nedostatečně chápán je i meditace aktivní - koncentrační na něco a pracovní

- ačkoli to už by se mělo možná jmenovat mentální práce. Uvolňovací meditace ve své nejklasičtější formě je uvolnění mysli - nechat myšlenky přicházet a odcházet, nevytvářet je a nevšímat si jich - dostat se do nadhledu. Vyšším stupněm je stav zastavení tvorby nových myšlenek - jde toho dobře dosáhnout například při meditaci s meditační hudbou, se šuměním moře... Sice člověk pořád vnímá příslušné zvuky a má i odpovídající myšlenky - představy, pocity a podobně, avšak jeho pozornost je mimo běžné myšlení, které se tím může i úplně zastavit pak zůstane jen myšlenka,

či jejich komplex podle té kazety či obecně jakéhokoli cíle meditace - takzvaná meditace na něco

- ačkoli touž se právě blížíme koncentrační či dokonce pracovní meditaci. Nejvyšším stavem je

pak úplné vyprázdnění mysli - pro což je logickou podmínkou i zastavení myšlení.

     Koncentrační meditace je pak plnohodnotná meditace na něco či na někoho, kdy je sice vědomí na meditační úrovni vnímání a práce - čili v nadhledu a uvolnění - ano i ve smyslu uvolnění kapacit! Pomocí takovéto meditace je možné mnohem lépe vidět řešení situací, lépe se zorientovat

v poznání nějaké osoby a ve vztahu s ní a podobně. Je tak možné i parapsychicky podporovat, léčit, nabíjet předměty i celá místa pozitivními energiemi, atd.

     Nicméně to už jsme zase spíš u pracovní meditace, která sice používá meditační stav  klasické meditace a soustředění z koncentrační meditace, avšak navíc přidává práci představivosti a vůle. Říkal jsem, že by se to už možná nemělo nazývat meditace, a teď už je ti jistě jasné, že je to kvůli vědomému a cílenému vytváření představ - myšlenek. Jenže jelikož jinak je vědomí v meditačním stavu a nevyužité části mysli jsou zastaveny či úplně vyprázdněny a je k dispozici plná kapacita vědomí, o nadhledu nemluvě, tak proto se tomu pořád ještě dá říkat i meditace - pracovní meditace.

 

Purnapuja: Skláním se ke Tvým lotosovým nohám, Mistře.

     Téma meditace, hlavně pracovní bylo nanejvýš zajímavé,

ale proč to rozebíráš v rámci lekce o spánku, Mistře? Copak o tom nemáme nějaké dokumenty na který by stačilo dát odkazy?

Nebo to s tématem spánku nějak souvisí?

Mistr: Opravdu souvisí - alespoň základy relaxace a pokud možno

i meditace se moc hodí pro řešení jakéhokoli problému se spánkem.

A odkazy na dokumenty mám v plánu na závěr...

 

Gayatre: No já bych se právě rád zeptal na něco co s oběma tématy souvisí - je v chyba, když při relaxaci, při meditaci či už během pokusu o dosažení toho stavu

- je chyba, když během toho usnu?

Mistr: To jako u všeho záleží na tom, o co Ti jde :). Čili pokud Ti jde o usnutí - například při potížích

s usínáním, tak pak je dokonce přeci žádoucí usnout... :) Na druhou stranu, pokud chceš dosáhnou stavu meditace - uvolňovací, či dokonce nějakého výsledku z koncentrační, respektive z pracovní meditace, tak je usnutí nežádoucí, ba dokonce v některých případech i nebezpečné!

 

Lajasakti: Už v tématu astrálního cestování v rámci této lekce mohlo dojít

k odrazení materialističtěji smýšlejících osob a s tím tématem meditací jste znovu riskovali, že příliš otevřenými sděleními způsobíte ve vědomí nezasvěcených, natož i uzavřených lidí dojem, že jsme nějaká sekta

či blázni...

Mistr: Už to, že Džagávora zapsala z této části sezení i můj úvodní pozdrav

a všechna následující slova, tak u to může odradit osoby odmítající duchovní záležitosti - aniž by ony osoby vůbec měly nějakou rozumnou představu

o tom pojmu... Jinými slovy - skutečnost je taková jaká je

a komu se to nelíbí, či kdo to odmítá, tak je to jeho ztráta, ;(,

my dáváme velkou Naději na duchovní i osobní rozvoj, avšak rozhodně nemáme potřebu ani důvod či či chuť to komukoli vnucovat...

 

Gayatre: Přesto, respektive právě proto bych rád věděl, jaké materiály ke studiu témat spánek, astrální cestování a meditace by jsi doporučil... Jistě i na to máme nějaké dokumenty i přímo v naší univerzitě...

Mistr: Z knih bych doporučil například "Astrální cestování pro začátečníky", autorem je Richard Webster. Potom meditační hudbu, samozřejmě i takové ty esoterické kazety s klidnou hudbou

či šuměním moře... Co se spánku týče, máme mezi našimi materiály naskenovaný zajímavý

a dostatečně odborný dokument o spánku z časopisu (viz spanek.jpg). A samozřejmě máme další lekce na téma relaxace, meditace koncentrace, atd... - viz http://DMDU.webpark.cz - viz menu SOUBORY (viz vysouvací podmenu).

 

Mistr: Protože už jsme probrali vše podstatné a protože už je i dost pozdě, tak bych tuto lekci

o spánku ukončuji - po odpovědi na Tvou otázku, podobně jako Tvou otázkou tato lekce i začala...

 

 

AUM SANTI, SANTI, SANTI

 

POZNÁMKY (Jagavora): Dotazy, objednávky CDček, knih či elektronické formy audio a dat směřujte prosím na email DMDU@seznam.cz.

   O naší duchovní škole viz Internet - http://DMDU.webpark.cz. Věnujte prosím pozornost sekcím ODKAZY, NOVINKY a nakonec SOUBORY - tam je podrobně vysvětleno jak je to

s poskytováním souborů a podobně.

   Pro Ty z vás co v pojmu „duchovní“ nehledáte hned náboženství nebo sektářství je určen

také WEB http://DUCHOVNI.webpark.cz - hlavně viz informační plakát o naší škole http://DUCHOVNI.webpark.cz//info/plakat_dmdu.htm.

 

(Ariya): Doufám, že jsem tento dokument zpracovala bez gramatických a stylistických chyb

- kdyžtak prosím o upozornění na případnou chybu (abych ji mohla opravit). Ariya@seznam.cz