Uviděla Lásku


   Jedna žena poněkud silnější postavy se seznámila s duchovním Mistrem TATRAWADARSIm.
Mimo jiné s ním hovořila o svém těle a o tom, jak moc by chtěla poznat, vidět Lásku, o které si myslela že se jí vyhýbá...
   Mistr jí na to nabídnul, že jí může Lásku UKÁZAT, avšak pod podmínkou, že to bude brát vážně, protože jinak by všechna související námaha byla bez plnohodnotného užitku. Na to ona žena ujistila Mistra... že bude vše brát vážně. Mistr jí tedy rozkázal zavřít oči a doprovodil ji daleko... do nějaké budovy... a v ní do jedné z místností.
   Tam Mistr vydal rozkaz k otevření očí.

   Místnost nebyla obyčejná... byl to ZRCADLOVÝ SÁL.

Protože mnoho čtenářů tohoto příběhu nepochopilo jeho smysl (kvůli svým předsudkům, zaslepenosti a podobně) podotýkám, že je o tom, ŽE LÁSKU MÁ V SOBĚ KAŽDÝ - Láska VYPADÁ i JAKO TY! 

*****(nový design příběhu: Vyšší žák Sanate)