Dvory mysli duchovní univerzita (http://duchovni.kvalitne.cz)Elementově - energetická analýza

duchovní Mistr Radan ChrobokČást I - POJMY

Pro správné zobrazení symbolů elementů musí být nainstalované fonty: "Alchemy" 
a "Agathodaimon"... ///NAVIC TO BUDE FUNGOVAT NEJSPIS JEN V PROGRAMU WORD...
- JINAK SYMBOLY VIZ KLASICKE SYMBOLY CO UZIVA(la) ALCHYMIE / KABALA... ///

1. Éter - řídící a transformační energie, vše pronikající... Nervová soustava / palec
/ bílá / . / F

2. Země - soudržná a oporná energie, nejhustější... Kosterní soustava / ukazovák
/ hnědá / O / O

3. Oheň - aktivní (a AKTIVIZACNI;)), destrukčně-kreativní (!) energie. Pohybová (svalová) soustava
vč. srdce / prostředníček / rudá / N / N

4. Vzduch - odlehčovací, (vnitřně) tvůrčí energie. Rozmnožovací soustava
(i feromony;)) / prsteníček (vidíš tu souvislost?) / žlutá / M / M

5. Voda - regenerační, (potencionálně či povrchně) tvůrčí energie. Oběhová soustava
(ale ne srdce, to je sval), lymfatická soustava / malíček / modrá / P / P

 

(Mistrovská mantra - Atmagita, též Upanishady)


Řecký filozof Platón (427-347 př.n.l.) dokonce používal 5 pravidelných mnohostěnů
(víc neexistuje!) k objasňování svého učení o podstatě hmotného světa tím, že krychli, osmistěn, čtyřstěn a dvacetistěn považoval za představitele čtyř základních živlů, jimiž byly podle jeho učení země, vzduch, oheň a voda, a dvanáctistěn za představitele jsoucna neboli všeho, co existuje.Část II - SYSTÉM

Kapitola 1. - Analýza (lidských) osobností

   O některých lidech se říká, že "jsou jako vítr" o některých že "jsou ohniví"... Dále se na analýzu
však podíváme přesněji, ačkoli uvedená asociace jistě pomůže chápání...


Každá bytost (těla dejme na chvíli stranou) se SKLÁDÁ z prvků. Dokonce i naše osobnosti
(a i těla). Během života se to může měnit, nicméně každému by mělo být jasné, že to není jednoduché (a kolikrát ani žádoucí).
   Abych uvedl nějaký příklad, tak rozepíši PROCENTUALNI skladbu prvků v mé povaze
(viz má AURA - dle barev jdou určit prvky). Jsem VZDUSNA bytost, tak se nikdo nedivte
(a omlouvám se, nicméně nejsem duší "člověk", takže má procenta jsou poněkud nadlidská;).

Běžní lidé mají potenciál (viz dále) max. 100, aktivně okolo 80 a používají sotva 50.
///Podle vědeckých výzkumů lidé využívají asi jen desetinu mozkové kapacity.///


duchovní Mistr Radan Chrobok (KRAHUJEC - viz výše uvedený text, že jsem vzdušná bytost. )
vzduch 52%
éter 30% (potenciálně až +10 kvůli 2 směrům posunů při celkem 4% (což dává 8)
a TYTO dva to zvětšují na 10 (éter se jinak posouval jen o 1%)
oheň 16% (- 1 % kvůli vodě, takže potenciál 15%)
voda 12% (+ 2% z ohně (!), takže aktivně až 14%)
země 9% (+ 1% díky éteru, takže aktivně až 10%)


Je vidět, že osobně mám aktivně až 122% (normálně 119%) a potenciálně mám 144%
- kterýžto nárůst mohu zase přesouvat (podle mých možností naznačených
v tabulce). V tabulce jsem uvedl JEN OSOBNI hodnoty a možnosti... /// Hodnoty platily v době vzniku tohoto dokumentu (13. 10. 2007) - jelikož se rozvíjím, tak časem (po)rostou...///Kapitola 2. Souvislosti a užitečnost

   Když dám stranou už zmíněnou souvislost s aurou, tak též viz příloha o barvách. Také viz text
v semináři o energiích, kde jsou zmíněny TATTVY - citace viz níže:


Třídění energií podle "poddruhů" (- viz pojem 'bhut' ("bhůt") v tabulce na str. 176 z knihy "Skryté síly
v člověku" od autora jménem paramhans swami Maheswarananda) - podle 'prvků' - 'tattva' ("tatva")
= 'prvek' - mn. č. + -s):

Prvek - výklad; příslušné "poddruhy" energií.
Éter -'nejjemnější', 'přebarvovací' (tvůrčí) prvek; 'éterické' ('přebarvovací')
Oheň -'aktivní (až 'vášeň'); až ničivý prvek 'ohnivé' až 'ničivé' e. - viz např. ona 'jiskra' v textu o agresivitě -> *
Voda -'vývojový', ale i 'uklidňovací' prvek; 'vodní' až 'životodárné' energie...
Vzduch - 'lehký' ('jemný'), až 'odlehčovací' prvek; 'vzdušné' až 'proudivé' energie (létání)
Země -'těžký', 'stabilní' a udržovací prvek; 'zemní' až 'stabilizační energie'...

V sanskrtu je to (v pořadí): 'akas' ("akáš"), 'tejas(a)' ("tédžas(a)"), 'jal(a)' ("džal"), 'vayu' ("váju")
a 'prthvi' ("prthvi") - kteréžto se pro 'jemnohmotné' účely nazývají 'tanmatras' ("tanmatras"
-> "tanmatry") a odpovídají jemnohmot. úrovním (- viz zpět:) - zvuk, - tvar, - chuť, - dotek a - vůně (zapsáno
v pořadí...).
   Pro 'čistě' duchovní účely (a s 'nižší' ('souhrnnou') koncovkou i pro 'souhrnné' účely) se používá pětice 'sunk' ("šunk"), 'agn' ("agn") (nebo 'joytir' ("džojtýr")), 'vrittcal' ("vritčal"), 'vil' ("vil") a bhum ("bhům"), přičemž kde není koncovka (samohláska), může být 'nabrána' podle kontextu (a kde je, tam se to pro kontext řeší předponou
či (jen) předložkou...). Pak je ještě ('mimostojící') 'duchovní tattva' - 'anupada tattva' ("anůpada tatva") a 'počáteční tattva' ('čistě' ''Duchovní') - 'adi tattva' ("ády tatva")... Tyto dvě tattvy spolu s pěti 'hlavními' (viz tabulka) souvisí
s hlavními sedmi čakrami - viz str. 175 v knize "Skryté síly v člověku" od autora jménem paramhans swami Maheswarananda. V téže knize viz 25 'prakriti' (str. 15), což jsou 'prvky' tvořící fyz. i astrál. tělo (resp. hrubohmot.
i jemnohmot. svět) a vznikají součinností tattev (5) a 'gun' (3) - 'tamo-guna' ("tamo-guna") = " temnota, nevědomost"
- též 'zlo', 'rajo-guna' ("radžo-guna") = "aktivita, neklid" - též 'vášeň' a 'sattva-guna' ("satva-guna") = "jas, světlo, vyváženost" - též 'dobro' (viz též str. 176 a 177). 'Guny' se též uvádí jako 'tamas', 'rajas' a 'sattva'.
Poznámka - termín 'prakrti' (a 'prakrteh') má spíše význam "(hmotná) příroda" - od toho se odvozuje i 'prakrti'
ve významu "((hmotná - resp. fyzická) přírodní) energie...
   Nakonec je ještě 'zvláštní tatva - 'gurutattva' = vyzařování principu poznání; význam duchovního Učitele; proces poznávání zprostředkovávaný duchovním Mistrem; vesmírný zákon poznání.
Tato zvl. tatva také souvisí s 'duchovními prvky' mimo tabulku (viz výše) - a to kvůli tomu, že je duchovní (až 'čistě' D.) a je to nejvyšší tatva vůbec...
   'Mahabhuta' ("mahábhůta") je 'základní prvek' - "mahábhúty" jsou (název pro) elementy 'hrubohmotné úrovně'.
   Slovo "vyzařování" lze nahradit slovem "poddruh" - tolik návaznost (i) na "prvky" z tabulky (viz začátek této podkapitoly).

 

Užitečnost této analýzy je dobrá nejen
k lepšímu sebepoznání, avšak například
i k poznání vhodného Partnera... Stačí se podívat na prvky co jsou "proti sobě" a pak na ty,
co se "podporují navzájem". Z prvního páru jde např. o země - vzduch a ze druhého "vzduch
- oheň". Ideální Partner by měl mít co nejlepší procento podpůrného prvku (či více prvků), přičemž pokud má prvek protikladný,
tak by jej měl mít ZVLADNUTY.

 

Vpravo uvedený obrázek hezky ukazuje,
jak prvky tvoří celek (i ty co jsou protipóly)...
Oblasti obrázku jsou aktivní (klikatelné)
a odkazují na výklad odpovídajících prvků.
Jiný výklad
(pa-kua podle feng-shuej) - viz níže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dáma, která mne zaujala... (Lvice Míša) má následující hodnoty:

země 35% (- 3 kvůli blokovanému éteru a - 2 kvůli blokovanému vzduchu,
takže potencionál jen 30% - hrozí jí přetížení, jak je vidět)
voda 24% (+ 1 kvůli éteru, takže aktivně až 25%)
éter 21% (potenciálně až +22 kvůli 2 směrům posunů při 11% a TYTO dva
to zmenšují o 3 (éter se kvůli blokům dostal do nerovnováhy v rámci rozdílu mezi nepřetíženým posunem o +-2 a přetíženým o -5 v jediném prvku), naštěstí tento postih funguje jen jedním směrem (zato bohužel směrem nahoru)...
oheň 15% (- 2 kvůli (zvýšené) vodě - 1 kvůli blokovanému vzduchu,
takže aktivně jen 12%) vzduch 12% (+ 2% kvůli éteru (vzduch je zatím blokován), takže potenciál až 14%)


105 aktivně (normálně 104), 119 potencionál - takže se z toho přetížení může dostat.

Nemá zas tolik Země jako já mám Vzduchu, navíc v mém případě jsou všechny (!) prvky
ovládnuté, takže pokud se Dáma pohne vstříc Vzduchu ;), tak to bude super! :)
Rozváděl jsem toto téma s ní (a ještě nejspíš bude pokračování - alespoň doufám ;), nicméně sem se to nehodí, že?

 

 


A poslední příklad mé maličkosti milé a ctěné Dámy (Jestřábice Eva) :

= její vlastní zápis (i s výpočty)...

 

 

 

Jako další příklad využití vlivů elementů uvádím TATVICKE HODINY (obrázky jsou zmenšené
na 25% a po kliknutí se otevře 100%ní verze)
. V rámci této popularizované záležitosti se používá slovo TATVA počeštěně, čili jen s jedním T...

 

Jelikož jde o hmotné tatvy (ovlivňují světské záležitosti), používají jiný barevný kód (i jiné názvy,
než jinak v SANSKRTu přísluší odpovídajícím tatvám). V rámci adresáře s tímto dokumentem
se (v podadresáři) nachází také podrobnější výklad tatvických hodin a i velmi podrobný výklad tatev - strana 1., strana 2 - 3., strana 4. - 5. a strana 6. - 7.

 

 

 

Část III - MOŽNOSTI A VARIANTYTibetská verze elementů (mandala)...

Kapitola 1. - síly elementů

   Protože z elementů se skládá cokoli ve Vesmíru (více informací viz níže), tak pohá znalost elementů a jejich fungování dává k dispozici značnou moc... Elementy jsou dokonce nad čakrami, jediná další úroveň vnímání / fungování je úroveň tří základních kvalit - sil a pak už je úroveň Jediné, Absolutní SKUTEČNOSTI! Ony tři základní kvality jsou 'guny' (3) - 'tamo-guna'
("tamo-guna") = " temnota, nevědomost" - též 'zlo', 'rajo-guna' ("radžo-guna") = "aktivita, neklid" - též 'vášeň'
a 'sattva-guna' ("satva-guna") = "jas, světlo, vyváženost" - též 'dobro' (viz též str. 176 a 177). 'Guny' se též uvádí jako 'tamas', 'rajas' a 'sattva'.
   Síly kvalit (gun) a elementů, poznatky o nich i pouhé nepřímé symbolizace se používají v magii (parapsychologii, psychotronice) i v rámci duchovního působení...

   Elementy (spolu s gunami) vytváří složitější celky v duchovním světě (bardo), také ve světě astrálním a samosebou i ve světě hmotném. Krom nejvyšších rovin duchovního světa (tři kvality
- síly a Absolutní Skutečnost) je tedy vše co ve zmíněných světech existuje složeno z elementů. Přesně vzato je to tak, že Skutečnost je (iluzorně) rozdělená na již zmíněné tři kvality - síly
(viz výše) a na tři druhy světů (viz seminář o světech!) a na elementy, ze kterých se skládají objekty, a to i objekty duchovní - ačkoli v jejich případě je řesnější uvádět TATTVY, včetně 6., 7.
a 8. TATTVY - elementový základ (metaelement (duchovní)..) = 'duchovní tattva' - 'anupada tattva' ("anůpada tatva") a zdroj elementů (původní element) = 'počáteční tattva' ('čistě' ''Duchovní')
- 'adi tattva' ("ády tatva").
8. TATTVA (ROZVOJový, řídící element) = 'gurutattva' = vyzařování principu poznání; význam duchovního Učitele; proces poznávání zprostředkovávaný duchovním Mistrem; vesmírný zákon poznání. Tato zvl. tatva také souvisí s 'duchovními prvky' mimo běžné elementy (viz výše)
- a to kvůli tomu, že je duchovní (až 'čistě' D.) a je to nejvyšší tatva vůbec...

Kapitola 2. - tvorba a ovlivňování na základě elementů

Hmotné objekty (vč. těl bytostí) se skládají ze základních pěti elementů (hlavně 4 elementy
bez éteru, proto se někdy uvádí jen 4...).
Astrální objekty jsou svou podstatou éterické
a leckteré (ty paranormálně - magicky aktivní) obsahují i anupada tattvu - metaelement (duchovní).
Duchovní objekty (na úrovních kde ještě jsou ODLISNOSTi) mají (všechny) adi tattvu

a ty aktivní (automaticky paranormální na nižších úrovních...) mají i anupada tattvu. Některé objekty (resp. bytosti) mají i gurutattvu - konkrétně Mistři, duchovní Učitelé a Zdroje duchovního Učení či působení...

Je dobré mít na paměti
, že pokud takové objekty mají i astrální existenci,
tak se duchovní tattvy týkájí přímo sice jen duchovní složky objektů, nicméně mají odpovídající vliv
(po omezení přenosem na nižší úroveň). Pokud má nějaký objekt s duchovními či astrálními elementy také hmotnou existenci, platí ji naznačené pravidlo přenosu. Přenos z hmotné úrovně existence na vyšší je možný pouze s použitím odpovídajících ("jemnohmotnějších") elementů,
kvalit (gun) a postupů ačkoli je kupodivu energeticky méně náročný.

Dokonce je možné z úrovně hmotné existence i přímo ovlivňovat astrální (i duchovní) svět (a objekty v něm) i nevědomě! Konkrétně například emocemi, vůlí, fungujícími symboly (tvarové zářiče, magické až duchovní obřady, atd). Ačkoli z hmotného světa bývá duchovní svět ovlivňován spíše nepřímo (přes astrální svět), může být ovlivněn i přímo (duchovní léčení, změny Karmy z hmotného světa, atd.).

 

Citace z http://osviceni.unas.cz/texty/rezonance2.html:

 

"Celý Vesmír je tvořen spoustou věcí a jevů, od nejmenších atomů po největší galaxie.
Jejich společným rysem je, že se všechny pohybují. PROČ se vše pohybuje, to je otázka,
na kterou moderní věda nemá odpověď. Moderní věda však učinila jistý pokrok ve vysvětlení JAK se věci pohybují. Moderní (kvantová) fyzika deklaruje existenci ČTYŘ SIL (přičemž předpokládá jako hypotézu nutnou existenci PÁTÉ SÍLY která sjednocuje předchozí čtyři). Tato teorie je znovuobjevením pěti tattev (neboli subtilních principů - "země", "voda", "oheň", "vzduch", "éter"). Podle fyziky jsou čtyřmi silami, působícími ve Vesmíru: "silné" a "slabé" síly (které drží dohromady atomy), gravitace (která popisuje pohyb větších hmotných těles) a elektromagnetická síla (jako např. světlo). Všechny tyto síly mají něco společného: pohybují se ve "vlnách". "

 


Kapitola 3. - jiný (elementový) systém: FENG - SHUEI, resp. PA-KUA

(obrázky jsou různě zmenšené a po kliknutí se otevře 100%ní verze)


 

 

 

 

 

 

 

Tento obrázek je v originální velikosti:

 

A na závěr se zase vrátím ke vztahovým záležitostem:

 

 

To je v základě vše co je záhodno vědět o elementové analýza a nejznámějších souvisejících záležitostech.

 

Jelikož nemám nic proti tomu, učinit tento dokument DISKUSNÍM, tak uvítám dotazy, připomínky (či i opravy, jakože jsem Viděl, že je to dobré:).

 

S přáním pozitivního Rozvoje všem se těším na přínosnou komunikaci

 

Jeho Milost,

duchovní Mistr Radan Chrobok

 

(satguru Tatrawadarsi)

 

http://DMDU.webark.cz

 

DMDU@seznam.cz