www.DMDU.kvalitne.cz - univerzita celkového rozvoje

 

 

Síla přání

 

 

 

 

 

 

 

Síla přání - sympatie       

 

Síla přání - touha
Síla přání - touha

 

Síla přání - vědomé přání
Síla přání - vědomé přání

 

Síla přání - nadvědomé přání
Síla přání

- nadvědomé přání

Hlavní stránka »  Akademie »  Duchovní rozvoj »  Síla přání

 

Přání formují náš život. Neustále si něco přejeme a neustále po něčem toužíme. Naše přání jsou často omezována na aktuální chtění,

které je promítáno do materialistických předmětů. Chtěli bychom (toto je již přání) zaměstnání s vysokou odměnou, která nás zajistí na dlouhou dobu. Takových přání vyslovujeme stovky a snad i tisíce za náš život. Děti před Vánocemi píší seznam svých materiálních přání. Našim přáním věnujeme mnoho pozornosti a energie. Prohledáváme nabídky práce, píšeme inzeráty, mluvíme se známými. To vše představuje spoustu energie, ze které vzniká síla přání. Síla přání určuje jak rychle, jak intenzivně a udržitelně se přání splní a my získáme jeho plody.

Je to tak správně. Není možné nic neudělat a získat hned to,

na co bychom jen pomysleli. To bychom všichni měli „všechno“ a nikdo by si ničeho nevážil. Naplnění přání je tak odměnou za úsilí a energii, kterou jsme mu věnovali.Síla přání - sympatie

 

Je tu ale otázka- je možné skutečně aktivně využít sílu přání

k jeho realizaci v našem životě? Dosáhnout řízeně skutečnosti,

kterou si přejeme?

 

Odpověď není snadná a rozhodně ji nemůžeme hledat jen v materiálním světě, ale spíše ve světě, kde vše vzniká. Ve světě myšlenek, energií, v duchovním světě. Přání mohou mít jiný význam než si myslíme a dosahovat odlišných výsledků. Máme přání na podvědomé úrovni, vědomé a nadvědomé. Vyspělost naší osobnosti nám umožňuje pracovat až s 5-ti stupni síly přání.

 

Přání na podvědomé úrovni

Přání na této úrovni většinou nemají konkrétní formu a jasnou specifikaci. Jsou vnímána pocity. Získáme-li cíl svého přání, pak pocit příjemnosti vyjadřuje naplnění podvědomého přání.

Tato přání bývají zakořeněna v našem podvědomí již i z dětství, ze zážitků a stereotypů,

kterých jsme byli vystaveni nebo ze vzorů, které byly všeobecně uznávané v našem okolí.

Podvědomá přání jsou:
1. přání jako chuť- krátkodobé pohnutí podvědomí až déle působící choutky. Na této úrovni působí, co komu chutná a nechutná. Člověk si to většinou neuvědomuje, avšak je to v jeho podvědomí a ovlivňuje to i vědomou rovinu.
2. přání jako sympatie- jedná se o dlouhodobější chutě až touhy, sny i dosud konkrétně nezformované. Obsah snu za vědomí i ve spánku je také ukotven v podvědomí a má vliv             na vyšší vědomé roviny. Zde se hromadí vlivy reklamy, podvědomé ovlivňovaní např. sugesce. Podobné vlivy dokáží měnit úroveň i obsah podvědomých tužeb a následně i vědomých tužeb  a usilováni.

 

                                                                        

Přání na vědomé úrovni

Na vědomé úrovni dáváme našim přáním jasnou a konkrétní formu. Vznikají zde hlavně přání zaměřená do našeho okolního prostředí- tedy vnější přání. O to více je důležitá jasná formulace, která směřuje přání.

3. přání jako vědomá žádost- vědomě po něčem toužíme, ale ještě takové přání není zcela jasně formulované. Máme vlastně jen zájem bez jasné úrovně zájmu. Taková přání říkají

„Chtěl bych ….“, „Toužím po …“. Bohužel, zde ještě neusilujeme. Nevyvíjíme dostatečnou proaktivnost pro uskutečnění touhy. Jen toužíme bez dostatečné vážnosti. Něco konkrétního bychom chtěli, ale ještě nevíme jak moc. Samotný cíl je zformován, ale ne míra touhy.

Spíše se jedná o náš sen jako chtění. Na této úrovni nejvíce plýtváme energií touhy.
4. vědomé přání- jedná se již o konkrétní a jasně formulované přání. Známe cíl i míru touhy

vč. toho, co jsme ochotni pro přání udělat. Takové přání již funguje jako plán.

Plán, který připravíme na uskutečnění našeho přání. Jsou-li naše přání na podvědomé

a vědomé úrovni v souladu, využíváme mnohem více energií pro naplnění přání. Pro patřičné splnění přání musí dojít k souladu toho, co chceme „hlavou“ a „srdcem“. Tedy promyslet,

co je skutečně potřebné spolu s tím, jak se u toho budeme cítit my a naše okolí.

 

 

PŘÁNÍ V NADVĚDOMÉ ÚROVNI

Realizace přání na této úrovni je lepší s uvědomením a i vědomím přáním si téhož. Ideální je i harmonie s podvědomou úrovní přání. Přání i na této úrovni podléhá resp. duchovním zákonům a principům. Ty platí nezávisle na našem přání!

5. nejvyšší přání- vůle z podstaty bytosti. Nejvyšší přání působí z úrovně svědomí. Svědomí člověka se utváří v dětství příkladem rodičů. Přesně tím, co dítě vidí, jak rodiče skutečně dělají. Nadvědomého přání je také možné dosáhnout meditací, ve které přání vytvoříme. Takové přání se samo neustále promítá nad naším vědomím. Jedná se o to, jako by se naše přání připomínalo v dalším prostoru našeho vědomí a říkalo, co se má stát a co máme dělat.

To vše již bez našeho usilovného vyslovování přání. Takové přání mění systém našich hodnot.

Každé přání potřebuje dostatečnou sílu, aby se mohlo naplnit. Sílu přání vytváří osoba,

která přání vyslovila nebo i další osoby, které se k přání připojili. Pro naplnění přání je nutné

ne jen materiální a fyzické aktivity, ale také mentální, psychické apod. Mentální aktivita udává jasný směr a formu přání. Velmi závisí na tom, jak je přání formulované např. Chci mít veliký moderní dům. Ano to je možné, ale sebou takové přání nese velikou investici, následnou nákladnou údržbu apod. Chci mít krásnou a smyslnou partnerku. Ano takové přání je splnitelné. Partnerka může být krásná jako Miss of The World, bude smyslná, ale bude mít dostatečnou toleranci, vstřícnost a chápavost k mým přátelům? Psychický obsah předurčuje charakter přání. Jak charakterizuji přání, jaké pocity a emoce s ním vyjádřím, k takovému může dojít naplnění.

Asi jste také zažili, že jste začali chodit s partnerem, po kterém jste toužili. Najednou jste

se necítili dobře, ačkoliv Vaše přání bylo splněno do puntíku. Má-li dojít ke správnému naplnění přání, měli bychom být velmi pozorní, jak svá přání formulujeme a jakou a kolik jim dáváme energie.

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy přání nemusí fungovat

Bylo by krásné, kdybychom dokázali s naprostou přesností naplňovat každé přání,

pro které se rozhodneme. Bohužel tomu většinou tak ještě nebývá. Přání nemusí docházet naplnění z níže uvedených důvodů:

·                     jen rozumové přání bez přání našeho srdce

·                     naše vlastní protichůdná přání, strachy, nedůvěra

·                     přání jiných osob, která nejsou v souladu s našimi

·                     střet se svobodnou vůlí ostatních

·                     nedostatečně harmonický stav

·                     malé úsilí věnované skutečnému naplnění přání

·                     nevhodné období a prostředí pro splnění přání

·                     stav naší karmy (soustavy zákonu akce a reakce)apod.

Z uvedených možností je patrné, že bez sebepoznání, vlastního mentálního a psychického rozvoje, není možné kvalitně a bezpečně rozvíjet naplnění našich přání.

         

 

Závěr:

Od narození jsme si každý strůjcem událostí a dějů, které se nám přihodí. Stejné je to u přání. Za každé přání neseme plnou odpovědnost v podobě, v jaké jsme jej stvořili. Slovo má velikou moc. Plně respektuje myšlenku, kterou jsme slovem vypustili do našeho nitra nebo i okolního prostředí. Nejvíce si to uvědomují politici, tiskový mluvčí, manažeři. Slovo spouští běh událostí, které reprezentují jeho pravou podstatu. Stejně je tomu u přání. Vyjádříme-li přání v jasné podobě a dáme-li mu potřebnou sílu, spustí se běh událostí, který povede k jeho naplnění.

Čím vyšší úrovně přání dosáhneme, tím získává na síle.

I zde opět platí moudrost našich dědečků a babiček: „Dvakrát měř a jednou řež!“

- „Raději si dvakrát promysleme, co chceme, než se do toho pustíme!“ Co se již stane je naší minulostí a nelze vrátit zpět.

 

Takový článek není možné zakončit jinak než vlastním přáním. „Tvořme krásnou společnost založenou na skutečných ctnostech!“

 

 

 

Článek zpracovali autoři a poradci Radan Chrobok a Jiří Střelec.