2. pravidla duchovní výuky v rámci systému
"Dvory mysli Duchovní univerzita" (DMDU)

 / 1. pravidla viz http://dmdu.webpark.cz/pravidla1.htm (základní úroveň studia či členství
v DMDU)
a 3. pravidla viz http://duchovni.webpark.cz/soubory/oceneni.htm
(pro učitele a výše, resp. i pro žáky, kteří stojí o plnohodnotný duchovní rozvoj) /

10 pravidel - 5 X sebeovládání ('nedoporučení') a 5 X 'nadhledová kontrola' (doporučení)
- OBSAŽENO I V JÓZE:

JAMAS:

1) Ahinsa (někdy též Ahimsa) = "Nenásilí". To znamená vše od neomezíš po nezabiješ. Samozřejmě, že sebevražda znamená zabití (takže násilí vůči sobě také není správné)… Dovolení násilí, kterému je možno zabránit znamená pasivní podílení se na něm (čili částečnou spoluvinu)…

2) Satja = "Pravda, pravdivost". To znamená mluvit pravdu, mít na mysli Pravdu a (nakonec) hlavně žít
s PRAVDOU. "Bůh s Tebou", či "(Buď) s Bohem", říká se… A BŮH JE přeci PRAVDA! A navíc "lež má krátké nohy"… Neznamená to však říkat BEZOHLEDNĚ celou pravdu v případě, že by to mohlo uškodit.Satja
tedy spíše znamená řídit se tím, co je SPRÁVNÉ ve vztahu k situaci. Takové řízení je však možné
až na vyšších duchovních (a tím i osobních) úrovních - před jejich dosažením je vhodnější řídit se jednoduchou pravdomluvností (protože schopnost rozlišit co je správné ještě není na dostatečně vysoké úrovni).

3) Asteja = "Nekradení (nezneužívání, neužívání neprávem)". To znamená nejen známé křesťanské "NEPOKRADEŠ", avšak také to znamená uvědomění si, že nikomu nic nepatří… Cokoli kdokoli vyrobil, učinil tak jen přetvoření již dříve stvořeného… - když z pásové linky vyjíždí výrobky, nikoho ani nenapadne že patří oné lince - a stejně tak nic nepatří pracovníkům, šéfům a ani nikomu jinému kromě původního a jediného pravého TVŮRCE, MAJITELE a jediného oprávněného UŽIVATELE. Ti co MU SLOUŽÍ, MOHOU SE PODÍLET NA JEHO BOHATSTVÍ a i na čemkoli jiném, co jim On určí… JEN TAK JE MOŽNÉ SKUTEČNĚ SI UŽÍVAT.
Neboli - smyslem života je Služba (i společnosti) a Láska (i osobní). SMYSLEM EXISTENCE VŠEHO JE ROZVOJ. Takže promrhávání času, či dokonce celého života (poskytnutého Bohem), je vlastně také krádež (nesplnění podmínek poskytnutí).

4) Brahmačárja = "Sexuální zdrženlivost", lépe však (ve významu) 'produchovnění' sexuality - místo 'sexování' se MILOVAT . Platí, že podlehnutí (zvířecké) sexualitě vede k duševnímu úpadku až na zvířecí úroveň!

5) Aparigraha = "Nehromadění, nelpění". To znamená nehonit se za bohatstvím (v hodině smrti je stejně
k ničemu) a v případě dosažení bohatství je třeba si uvědomit, že to samo o sobě štěstí (natož ŠTĚSTÍ) nepřinese (v nejlepším případě spokojenost). Pokud se dovolí připoutání k bohatství, začne docházet
k duševnímu poklesu až POD ÚROVEŇ ZVÍŘAT!

 

NIJAMAS (i se čte jako y):

1) Šauča (někdy také sauča) = "Čistota". To znamená čistotu tělesnou, psychickou i mentální (pravé Já
v mysli, ego (falešné já) překonáno…). Také to znamená čistotu v myšlenkách (viz výše), slovech a skutcích ("férové" jednání např.). Vyšší roviny
čistoty jsou důležitější než nižší...

2) Santóša = "Spokojenost". To znamená udržovat mír v mysli a NADHLED. Raději se těšit, než si stýskat…

3) Tapas = "Sebekázeň". To znamená také disciplínu, sebeovládání a hlavně ODPOVĚDNOST...

4) Svadhjája = "Sebepoznání a studium". To znamená také uvědomění si, že "ŽIVOT JE ŠKOLA" a zařízení se dle oné pravdy v praxi… (viz závěr JAMA 3)...)

5) Íšvarapranidhána = "Oddanost (duchovní) autoritě (čili v ideálním případě přímo Bohu, pokud je s ním příslušná osoba ve spojení)". To znamená i úctu - a hlavně poslušnost vůči autoritám na příslušných polích působnosti (odborníci, šéfové, učitelé) - ti však své autority nesmí zneužívat, protože KAŽDÝ SE BUDE ZODPOVÍDAT té nejvyšší autoritě - Bohu…

Každá osoba v rámci systému DMDU, která se stala Přímým Žákem některého z duchovních učitelů,
a nebo která je (či chce být) na duchovní úrovni "Vyšší Žák" (2. duch. úr.) by měla respektovat všechna výše uvedená pravidla
.