Přejít na hlavní stránku!          Přejít na novinky!          Přejít na sekci o souborech!          Přejít na odkazy!

Přejít na sekci o vedení!

1. pravidla duchovní výuky v rámci DMDU

2. pravidla DMDU jsou http://DUCHOVNI.webpark.cz/soubory/PRAVIDLA2.htm

a 3. pravidla jsou v rámci http://DUCHOVNI.webpark.cz/soubory/OCENENI.htm)

DMDU má k dispozici také CHRÁMOVÉ prostory a pro ně platí speciální pravidla,
a to I PRO NEŽÁKY, pro žáky jsou navíc k pravidlům odpovídající úrovně.
Viz: http://DUCHOVNI.mysteria.cz/pravidla_chramu_DMDU.htm

 

Pravidla pro Žáky:

1) Žák(yně) má 'svému' učiteli (učitelce) důvěřovat (jinak ani nemá cenu začínat s učením - což zvlášť platí pro 'duchovní učení' )...

2) Žák(yně) má 'svého' učitele (učitelku) poslouchat - a to jak v rámci výuky, tak i mimo ni (duchovním učení' výuka nekončí po 'udělení lekce' (jako např. v autoškole), ale jen v případě, že to některá
ze zúčastněných osob bude chtít ukončit (resp. přerušit...) - pro ty, kteří se obávají zneužití zmíněné poslušnosti, je tu bod 1) a také "Pravidla pro učitele"...

3) Žák(yně) má správně používat vše co se naučí , a to i záležitosti, které nepatří do 'učení v rámci systému 'Dvory mysli duchovní univerzita' - též jen DMDU. To znamená, že nemá dojít k neuváženému použití, či dokonce ke zneužití jakékoli záležitosti - vstupem do DMDU se každý zavazuje (alespoň po dobu svého členství) podřídit jakýmkoli dalším pravidlům, omezením, či závazkům, které plynou bodů uvedených v těchto pravidlech, navíc se členové DMDU zavazují podle svých nejlepších možností tuto 'duchovní školu' reprezentovat...

Pravidla pro učitele:

1) Učitel(ka) 'své' Žáky(ně) chrání - a to i proti jejich chybám (pokud možno již proti příčinám chyb,
než až proti jejich následkům...). Úroveň této ochrany je stanovena minimálně od "ohrožení života",
přičemž maximální úroveň je možno stanovit dohodou, avšak není správné Žákovi (Žákyni) "odstraňovat každé stéblo z cesty"...

2) Učitel(ka) 'své' Žáky(ně) učí - a to nejdříve to, co je zapotřebí je naučit (základy...), pak to,
co se Žáci (Žákyně) chtějí naučit
(cíle...) a nakonec (pokud možno) to co se má naučit ('Cíl' = 'osvobození
= "realizace Boha"...). Samozřejmě, že je možné (a vhodné) učit i záležitosti, které chce 'předat' konkrétní učitel(ka), avšak jen se souhlasem příslušného Žáka (příslušné Žákyně) - jinak je to nesprávné...

3) Učitel(ka) 'své' Žáky(ně) 'vede' - což znamená, že jim 'jde příkladem' (a to i ve svém 'osobním životě'...), že jim radí pomáhá podle svého nejlepšího uvážení (a i s pomocízvláštních možností,
pokud je správné je použít)...