Ocenění pro Mistra

şrila sadhasina yogala Galadara ajur deva

('vnitřně Vznešená', 'Vyšší Žákyně', 'duchovní učitelka', 'Vyvýšené Světlo', 'dobrá' 'anděla')

Jana Habrová

Dvory mysli - duchovní univerzita (www.duchovni.kvalitne.cz)

 

 

R: Bílou růží na prsou, oceněn byl Mistr můj,

Jeho vzývám modlitbou, prosím navždy při mně stůj!

(Bílou růží na prsou, smí být zdoben Mistr můj,

děkuji Mu modlitbou, že je ve své formě "můj"!)

 

Piji od něj vodu svatosti,

jím jídlo, jež mi podává,

medituji na Jeho vlastnosti,

a následuji co On rozdává.

Svatost je kde Mistr dlí,

očista mu z nohou vyvěrá,

slovo Mistr je to nejvyšší,

Osvobozeni všem přináší!

 

Kdo na Mistra medituje

medituje na Boha;

Kdo Jeho jméno opakuje,

ten oslovuje Boha.

Z nohou Mistrových i smítečko,

pevný most vytvoří lehoučko,

že se jím Zmatky překlenou,

s díky se skláním před Tebou!

 

Pouze Jeho smilování,

síly Temnoty zahání,

On plní přání všem srdcím,

"ó Mistře" Ho vždy zdravím.

Božská Mistrova chodidla

palčivé žádostí zchladila,

v Božské bráně vždy byla,

v měsíčním lotosu chodila.

 

Medituji na Mistra,

na zlatém trůnu v srdci je,

září jak Luna v úplňku,

Nejvyšší Poznání sděluje!

V obrazci se třemi stranami

dlí Mistr v lotosu Nejvyšším,

vibraci ON JSEM tam slyším,

ctím Ho jako pána nad pány!

 

Medituji na Mistra,

oděného v bílý šat,

Jeho tvář září úsměvem,

nabízí Svou moudrost všem.

Takto o Mistrovi rozjímám,

probouzí se ve mně Poznání,

na vědomí stále to mám,

že Jeho Milost řídí Dění!

 

Kdo se pokouší Mistra urazit,

slovem hrubým či sobeckým,

či řečí svou chce Ho převýšit,

sníží se k duším démonským!

O Mistrovi já stále přemítám,

ani konce světa se nelekám

byť Mistrovy důvody nepoznám,

I tehdy Ho dál úplně uctívám.

 

Kdokoli zkouší Mistra urazit,

i když zná výše sdělené,

tak dlouho bude v pekle žít,

jak trvá měsíc a slunce!

Meditací na Mistra,

se i já mohu Božskou stát,

svobodu získám když poznám,

co je pindam, padam a růpam!

 

Pindam hadí silou je,

padam jsou slova JÁ JSEM,

růpam vpravdě egem je,

za nimi je Nepopsatelnost jen!

Tak Zdroj všech míst já poznala

a stala se zajedno s Ním,

Jednota navždy bude, je i byla,

to Nejvyšším je Věděním.

 

 

 

 

 

   Výše uvedenou píseň jsem sepsala co nejpřesněji podle nejautoritativnějšího naučení o duchovních záležitostech (hlavně téma "Mistr - žák"). Jde o Sri Skanda Purana (Vznešená Kapitola Úplná (svatá) kniha), 2. Část - Gurugita (Píseň O Mistrovi). Gurugita obsahuje odpovědi na mnoho životně důležitých otázek a návody jak dosáhnout duchovníchz i světských úspěchů...

   V DMDU se Gurugita bere jako "3. Pravidla DMDU", též viz "1. Pravidla DMDU" a viz "2. Pravidla DMDU" pro srovnání...

 

   Řádem bílé růže se oceňuje nejlepší Mistr osobního stylu výuky. Ono vyznamenání navrhují žáci a udílí nejbližší "vyšší" Mistr v linii a kolegové Mistři hodnoceného Mistra.

   "Můj" duchovní Mistr - i Přítel a bratr - satguru Tatrawadarsi obdržel Řád bílé růže ve 24. výročí svého vtělení na Zemi ve 21. století, dne 17. 2. 2003.

 

 

 


   Mistr je výjimečně oděn v tmavé, aby vynikly bílé šaty Paní Osudu (ADARA), díky čemuž je lépe vidět

i bílá růže co má Mistr na prsou…