Falešné představy kontra pravdy na téma Mistr(ovství)

Zpracoval: Satguru Tatrawadarsi   (duchovní Mistr "Pán Osvobození“)

Domov mysli - duchovní univerzita (www.DUCHOVNI.kvalitne.cz)

 

Citace s číslem stránky byly vybírány knihy Přátelství s Bohem (Neale Donald Walsch), vydání 1. - Pragma.

Ostatní citace jsou z knihy "Část změny" - pokud není výslovně uvedeno jinak. Na překladu knihy "Část změny"

(Part of the change) teprve pracujeme…

 

 

 

Duchovní Mistr musí být pokorný…

 

(Nesmí TO o sobě říci

- a podobně)

 

 

Nezáviď! ;) Sděluji Ti TO,

ne proto abych se (po)chlubil (však jsem to „jen“ získal jakožto DAR MILOSTi), avšak proto, abych se o TO s Tebou podělil, nabízím Ti tak pomoc v Rozvoji a rovnou se zodpovědně hlásím k patřičné autoritě

na jejíž úrovni pomáhám

 

Ježíš se ohlásil naprosto jednoznačně všem, kteří byli ochotni naslouchat.

Totéž udělal každý Mistr,

který žil na této planetě.

Proto se vyjádři. Oznam všem,

kdo opravdu jsi. A pak začni dělat to,

co jsi prohlásil. (str. 119)

Až dosáhneš mistrovství,

dovolíš druhým, aby skrze tebe poznávali sebe.

Podle toho poznáš Mistra.

Mistr je ten, kdo tě vidí.

Mistr tě vrací tvému já, neboť tě poznává.

 

 

Řeknu ti tohle: všichni opravdoví Mistři oslavují své já a povzbuzují druhé,

aby to také dělali. (str. 142)

 

Skuteční Mistři si to uvědomují

a proto uznávají druhé za to,

čím opravdu jsou, a všechny povzbuzují k tomu,

aby uznávali sami sebe

a nikdy ze skromnosti nepopírali ty nejkrásnější aspekty svého já.

 

 

Raději se budu bavit s hrdým Mistrem (jakéhokoli) oboru,

než s někým FALESNĚ POKORNÝM a omlouvajícím

tak své NEsebevědomí, NEautoritu

a NEZODPOVĚDNOST…

Duchovní Mistr musí být hodný, milý, laskavý, vznešený…

 

(Musí být starý

- jako by mladý člověk nemohl být zkušený a znalý, zvláště když má k dispozici „vyšší“ Zdroj(e))

 

   Aby jste mohli žít jako Mistři, musíte se stát kacíři

a rouhači. Budete odmítat falešnou představu o světě stejně jako ti, kteří odmítali představu, že svět je plochý. Vyvoláte vášnivé debaty

a projevy nesouhlasu a nakonec se vydáte

na daleké plavby

přes bouřlivé oceány

a objevíte nekonečné obzory.    (str. 89 90)

Uvědomíte si, že život je něco,

co vytváříte, nikoli něco

co máte. Ti, kteří to pochopili,

jsou považováni za Mistry.

Ti, kteří to hlásají, jsou považováni za Bohy v lidské podobě. Ti, kteří podle toho žijí,

jsou považováni

za požehnané.    (str. 89)

 

Mistr musí mít (vnímatelné) "vyzařování“ (musí mít svatozář)…

 

Nikomu neublížíš, když v něm budeš vidět víc než ukazuje.

(volná citace)

Myslíš, že Ty jsi vnímavý jako dávní umělci, kteří malovali Zasvěcené osoby

se svatozáří?

 

Duchovní Mistr musí jednatmorálně“, musí se ptát zúčastněných lidí, než (jim) něco udělá, nesmímanipulovat“…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidská situace se změní teprve tehdy, změníte své názoryA co může takovou změnu vyvolat? Otázka není "co".

Otázka je "kdo".

A odpověď je "ty". Takovou změnu můžeš udělat jen ty. Teď hned. Já? Teď?

Jestliže ne ty, tak kdo tedy? Jestliže ne teď, tak kdy?

To je stará otázka z tradiční židovské literatury.

Ano, už dlouhou dobu ji opakuji. Jak zní tvoje odpověď? (str. 286) Nezapomínej, že jedním

z kroků k Bohu je pomáhat Bohu. Ty ses právě rozhodl,

že to uděláš.

To je dobře. Přinese ti to užitek.  

   Poselství nemůžeš dělat, poselstvím můžeš být,

neboť nejsi lidská činnost,

ale lidská bytost. Není snad psáno: A slovo se stalo tělem? (str. 287) - Jedním slovem, buď Bohem.

   Když se budu chovat jako Bůh, lidé si budou myslit, že jsem se zbláznil. Budou si myslit, že ses zbláznil, když uvidí, že jsi radostný, milující, žehnající

a vděčný? (str. 288)

   Ale Bůh se tak chová!

Chceš říct, že si lidé budou myslit, že ses zbláznil, když se budeš chovat tak, jak si myslíš, že se chová Bůh. To jest násilně a mstivě. (str. 288)

Vracej lidi sobě samým.

To je tvůj úkol (MISTRŮV ÚKOL), tvoje poslání, tvůj cíl. - MISTRŮV CÍL.

Skrze své přátelství s tebou poznají, že mají přátelství

se mnou. (str. 297)

 

(3. krokmíru:) Se vší odpovědnosti odkryjte nové pravdy o Bohu

a Životě, které umožní vytvořit nový způsob života na planetě.

 

Vysoce vyspělí jedinci žijí autentickým životem

- a vždycky mluví pravdu.

Když se s někým něco děje, prostě to přizná.

Když je pro něho něco nepřijatelné, prostě to řekne. Vysoce vyspělí jedinci vždycky říkají pravdu každému a o všem. Je to p

ro oslavou,

nikoli přiznáním.

 

   …, že život začíná tam,

kde končí zóna pohodlí. (str. 162)

   Člověk by se neměl bát dělat nové věci. Měl by si dávat stále vyšší cíle.

(str. 162)

 

A jestliže jsi udělal něco,

o čem si myslíš,

že jim ublížilo, nemysli si,

že to není dar.

   Nepoučil ses někdy ze svých největších zranění víc,

než ze svých největších radostí?

 

 

Každý „manipuluje“ každého s kým je v kontaktu, každého na koho má (jakýkoli) vliv. Jelikož se toto děje

i nevědomě (podvědomě),

jelikož se to děje z principu komunikace (a lidského faktoru), není lepší nad tím převzít vědomou kontrolu

a odpovědnost

nad mocí, co to pak dá?

Je možné „jít vlastní cestou“,

je možné se učit

a rozvíjetduchovní oblasti 

bez pomoci (natož Vedení) duchovního Mistra.

 

 

Jestli máš opravdu takovou SMYŠLENKU, tak Tě doufám z toho „vyléčí“ například alespoň Tvůj potomek, až bude v pubertě (potajmu) brát a řídit Tvoje auto - aniž by měl řidičský průkaz, o opatrnosti  (střízlivosti;)

a zkušenostech nemluvě…

 

Sděl mi jedinou funkční záležitost (např. schopnost), kterou jsi se skutečně naučil bez pomoci alespoň jedné konkrétní osoby…

 

 

 

Můžete někoho opravdu milovat bezpodmínečně

a neomezeně? Někteří lidé toho schopni jsou.

Těmto lidem se říká Mistři.

  

Skutečné učení není procesem nalévání vědomostí do hlavy, je to proces vytahování vědomostí. Skutečný Mistr ví,

že nemá víc vědomostí než jeho žák, uvědomuje si však, že si víc pamatuje. Skutečné učení není procesem nalévání vědomostí do hlavy, je to proces vytahování vědomostí. Skutečný Mistr ví,

že nemá víc vědomostí než jeho žák, uvědomuje si však, že si víc pamatuje.

Co začíná jako vztah mezi dvěma lidmi, to se změní v pocit jednoty

se svým já.

(str. 132)    / A totéž platí

i ve vztahu Mistr - žák, ostatně Mistr je Mistrem

- Božským díky vztahu Mistr

- Bůh. /    

 

Mistři se naučili odpoutat se

od světských záležitostí už předtím, než měli důkaz, že hmotný život je pouhá představa. Lidem,

kteří nedosáhli této úrovně dokonalosti, poskytne tento důkaz teprve smrt.   (str. 105)     

 

 

 

 

 

 

 

Mistři (natož duchovní) nesmí

za své *služby* přijímat peníze

(či naturální odměny;)...

 

A TY PRACUJEŠ ZADARMO?!

Můžeš si to dovolit?

A pokud ano, tak myslíš,

že poskytvat služby (co něco stojí - např. energii) zadarmo

je  správné? Víš jak si lidé (NE)váží věcí co jsou zadarmo?

 („Co je zadarmo je bezcenné“...

a ... „NEJIZDA

 - NEní JIdlo ZDArma“!;)...

 

   Na světě je dost pro všechny z vás. Jestliže žiješ podle této pravdy, jestliže ji učiníš součástí svého života, pak budeš ochoten všechno sdílet s druhými

a nebudeš se snažit nic hromadit

- ani lásku, ani jídlo, ani peníze. (str. 285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistři (natož duchovní!) nesmí žít běžnýmobčanskýmči rodinným životem - natož nějak *jiným* (třeba mít více Partnerů

/ Partnerek, či naopakněkým dalším sdílet vztahjedním Partnerem...)

 

Kdy se odnaučíš chtít řídit život jiných osob a přitom nezvládáš

ani vlastní?! Kdy se odnaučíš přikazovat a soudit kdo co „musídělat aniž by jsi na to měl právo a aniž by jsi sám měl odpovídajícím způsobemctihodnouúroveň?!

Milujete druhé takové, jací jsou. (str. 133) Proto prvním krokempřátelstvíBohem je poznání Boha. Druhým krokem je víraBoha, kterého znáte a třetím krokem je láskaBohu, kterého znáte a jemuž důvěřujete.

(str. 133)

 

     Zbav se představy,

že v lásce je důležité,

co dostaneš za to,

co dáváš, a zbavíš se žárlivosti. (str. 136)

   Začni žít pro něco nového.

…, že záleží na tom,

co do života vkládáš, …

     Snaž se vyjádřit

své pravé já. (str. 136)   

   A proto můžeš milovat druhé,

aniž od nich něco vyžaduješ. (str. 136)

 

 

   Jedna z nejvíc omezujících falešných představ, je představa o Božích služebnících, Poslech a ZÁSTUPCÍCH - o Mistrech (viz představy o Bohu). Pokud totiž dáváte sílu své víry (či neVÍRY) představě že "Mistr musí být zkušená, resp. STARÁ osoba (stařec, mudrc)", nebo "Mistr musí být pokorný (a máte o pokoře představy jako "nesmí o sobě nic pozitivního prohlásit, natož aby se prohlásil za Mistra - to prostě pravý Mistr nemůže udělat“). Tak dokud sobě, svém vnitřnímu Mistrovi říkáte co nesmí a nemůže, tak se nesmíte a nemůžete Mistrem stát, ani se TOmu přiblížit na fungující úrovni. Sami jste si postavili zeď vašeho vězení. Necháte si pomoci na svobodu? Nebo budete křičet, bránit se a stěžovat si až nějaký pravý Mistr začne BOŘIT VAŠE ILUZE (představy)?!

 

 duchovní Mistr Tatrawadarsi.

http://DMDU.webpark.cz/info/Mistr.htm

 

P.S.:     Měnící se hodnoty jsou známkou dospívání společnosti. Vyvíjíte se ve vyšší verze sebe samých. Měníte své hodnoty, protože získáváte nové informace, vědomosti

a zkušenosti, protože objevujete nový způsob pohledu na svět a znovu definujete, čím jste. (str. 137)  Známkou růstu je to, že tě to nevyvede z míry. Že to nenaruší tvůj život. (str. 137)

 

 

***** Citace z knihy „Část změny“ (právě pracujeme na překladu):

To je to, o čem tu mluvíme. Náš svět se změní, když lidé změní své mínění o našem světě. Lidé na naší Planetě se změní, když lidé na naší Planetě změní své mínění o lidech na naší Planetě! Je to úplně takto jednoduché.

 

            Všichni se musíme zeptat sami sebe, hledíce do zrcadla, Kdo si myslíš že jsi, hmm……?

 

            Poté, jakmile jsme se rozhodli, a poté, když jsme vytvořili jak ta nejúžasnější verze tohohle vypadá,

můžeme začít těch deseti jednoduchých kroků zde nastíněných, vcházejíce do své role duchovního pomocníka.

 

+++

 Při splnění odpovídajících podmínek je možné získat čest a potěšení role duchovního pomocníka

na nejvyšší možné úrovni - na úrovni duchovního Mistra! Pokud o tom chceš vědět více, či na tom dokonce začít pracovat, najdi nějakého opravdového duchovního Mistra (ať už muže či ženu, starého či mladého, křesťana či muslima, černocha či bělocha...). V níže uvedené lekci se vynasnažím Tě poučit co *musí* pravý duchovní Mistr splňovat:

 

Věz, že MISTR JE SVOBODA - Láska.

       To znamená, že může mít jakoukoli formu, může na sebe vzít jakoukoli (jinou) formu i jen dočasně,

může se chovat jakkoli - a to vše kdekoli (tady - všude) a kdykoli (teď - vždy). Jediná  *podmínka* BYTÍ MISTREM (aby To bylo UDRŽITELNÉ, aby se To ROZVÍJELO) je SVOBODA. To znamená, že Mistr - Bůh *nemůže* porušit žádnou svobodu (svobodnou vůli) Z PRINCIPU! Chápeš jakou svobodu, ochranu, milost

a jistotu Ti to poskytuje?! Někde je člověk, který je ve Spojení s Všemohoucností, avšak i nejmenší částečka Tvé svobodné vůle je pro Něho neporušitelná.

 

Poznámka:  Bůh, když už dal svobodnou vůli, tak *musí* nechat lidi jednat jak lidé chtějí... Když lidé jednají nesprávně, tak je Bůh NETRESTÁ. To samotné kosmické zákony se starají, aby po každé akci následovala odpovídající reakce. Když je akce pozitivní, tak bude pozitivní a tedy vítaná i reakce. A když je akce "nesprávná", tak i reakce bude "nesprávná" - resp. nevítaná. Avšak ten princip je správně!

     Bylo by nespravedlivé, kdyby to bylo jako ruleta... Kdyby jeden konal mile a "kde nic tu nic" a jiný konal ošklivě a měl z toho rozvíjející se (udržovaný) zisk... A Bůh je sice Láska (Milost!), avšak i Spravedlnost!

Jinak by byl celý Vesmír (a jeho fungování) neudržitelný!

   Sebevíc mocnou magii překonává pravá (svobodná) Láska. To je ta nejvyšší moc a sláva!

Vůbec to však neznamená, že by člověk sloužící Svobodě - Lásce byl bezbranný, nucený tolerovat

či dokonce trpně přijímat co je nepřijatelné, nefungující, neudržitelné a tedy nesprávné - co je zase

proti Jeho svobodě! Můžeš si přečíst co k tomu uvádí mantra (zpěv pro osvobození mysli), které jsem složil

pro svou milovanou žákyni Noru - viz http://dmdu.kvalitne.cz/dokumentace/fenix_vlk_norahonza/prilohy/krasa_nora_mantra.htm

 

     Mistr - Bůh je SVOBODA. Tvoje svoboda, moje svoboda, svoboda jakékoli bytosti, společnosti, místa, věci

či jakékoli jiné záležitosti - čili i INTEGRITA. Bůh dal svobodnou vůli každému člověku jednotlivě a stejnoměrně a všem lidem celkově a absolutně (Božsky). Není možné To jakkoli změnit či porušit! Bůh je VĚČNOST,

je Skutečnost, a tak jediné "změny" či porušení co můžeš vnímat jsou ILUZORNÍ. Když se promítá film

na plátno  - co se změnilo s plátnem ve skutečnosti? Ve skutečnosti nic, ale Vidíš To? Mistr je ten, kdo To Vidí! rozlišuje iluzi (formu) a Skutečnost (obsah), jakožto plně integrovaná bytost, Mistr je ten kdo Vidí i Tebe!

 

 Pokud Ti výše uvedená stručná lekce nestačí aby jsi pochopil(a) důležitost a pro dosažení Osvícení

i nezbytnost role Mistra, nebo pokud Ti ona lekce nestačí k rozpoznání pravého mistra, pak napiš někomu zasvěcenému - např. překladateli tohoto díla, do kterého jsem si dovolil integrovat poznání navíc...

Onen překladatel je duchovní Mistr (ejhle!;) Filip Rydlo a má maličkost je známá jako duchovní Mistr

Tatrawadarsi   ("Pán Osvobození“) - Tatrawadarsi@email.cz.

 Viz též http://DMDU.webprak.cz

*****

  

+++ Volně vybráno:

 O falešných představách

1).  Prvním krokem k tomu, abychom užívali falešných představ k účelu za jakým vznikly,

je uvědomit si, že jsou to pouhé představy. Potom můžete rozhodnout, co znamenají :

I.      Pochopte, že vaše představy jsou pouhé představy

II.     Rozhodněte, co znamenají

III.    Znovu vytvářejte své já.

2)   Naše představy vám poskytují kontext, v jehož rámci si můžete uvědomit každý aspekt

svého já a dávají nám příležitost vybrat si ten nejvyšší, který si v daném okamžiku umíte

přestavit.

3)   Následující prohlášení používejte jako nástroje:

I.      Nic v mém světě není reálné

II.     Všechno má jen takový smysl, jaký tomu dávám

III.    Jsem to, co říkám, že jsem a můj život je to,co říkám, že je.

 

o Celá naše civilizace je založena na falešných představách.

o Vidíme to, čemu věříme. Věříte-li, že je něco pouhá představa, také se na to tak díváte

a potom můžeme tuto představu použít jako nástroje k poznání nejvyšší reality. Potom je začneme vytvářet

vědomě

o Vaše rozhodnutí spočívá v tom, že si zvolíte to, co si zvolili druzí a tak jste se rozhodli žít stejně jako vaši předkové. Okamžik, kdy se rozhodnete učinit vlastní rozhodnutí, bude okamžikem vašeho osvobození.

o Nezapomínejte že falešné představy nejsou něco co pasivné snášíte, falešné představy si sami vytváříte. Jestliže nechcete, nemusíte podle nich žít.

o Jakmile si to uvědomíte, všechno se ve vašem životě se změní, až si to uvědomí dostatečné množství lidí změní se všechno na celé naší planetě.

  

Uvítám otázky, komentáře a vůbec přínosnou zpětnou vazbu…

 

duchovní Mistr Tatrawadarsi   (satguru Tatrawadarsi)

Tatrawadarsi@seznam.cz

 

www.DUCHOVNI.kvalitne.cz