satguru Tatrawadarsi: Má Mistria (sri satguru Tilliennina ayur devi hitakaria) pronesla

 

sdělení na téma čas... 

 

   Každému jednomu kdo mi bude ochoten a schopen naslouchat bych s nehlubší úctou ve službě Božskému Vědomí chtěla věnovat lekci o čase...

   Čas plyne jako řeka a když Ti po ní připluje příležitost, nenech ji marně uplynout..
Čas se sype jako písek a když se v něm objeví diamant, nenech ho spadnout

do prachu... Čas je v pohybu jako vítr, přesto je i nehybný jako vzduch, nenech ho protékat mezi prsty a neházej jeho perly prasatům. Vyvaruj se postojů jako je „nemám čas“ - je to stejně sebe srážecí jako „nevím“ nebo „neumím“ či „nejde“... A dávej si pozor na to jak s časem nakládáš, čím ho naplňuješ a zda jím neplýtváš - kolikrát ve snaze jej šetřit. Kdyby prostředky šetřící čas opravdu čas šetřily, měli bychom více času než kdykoli v minulosti. Kupodivu to však vypadá, že máme dokonce méně času

než před pár lety. Je opravdu zajímavé vypravit se někam, kde nejsou žádná zařízení šetřící čas, protože tam zjistíš, že máš spoustu času. Všude jinde máš plno práce

s placením za přístroje, které vám šetří čas, abys nemusel tak těžce pracovat. Zamysli se, proč se říká „pospíchej pomalu“... Kdo chvátá, může dopadnout jak uvádí následující anekdota:

   „Profesor spěchal na přednášku, a tak stopnul taxi a na řidiče vychrlil: „Jeďte jak nejrychleji to půjde, honem, moc pospíchám!“. Po delší době rychlé jízdy se profesor zarazil a zeptal se taxikáře: „Víte vůbec kam máte jet?“. A taxikář na to zcela popravdě odvětil: „Ne, to jste mi neřekl... Ale jedu jak nejrychleji to jde!“. Tak podobně je to

s vývojem současné civilizace, vidíš na co se snažím poukázat? 

   Čas máš jen jeden, ačkoli se Ti může zdát, že je ho mnoho, moudře vol které možnosti v něm dáš průchod do skutečnosti... Čas má hodnotu podle toho čím jej naplňuješ, tak čiň užitečně a mile, neboť to vede k Rozvoji a To je syslem existence všeho. Avšak také zbytečně nespěchej, nehoň se za povrchním či málo známým,

aby jsi pak zbytek času neměl důvod k lítosti. Neplýtvej časem na litování, vyčítání, strachování, podceňování či přeceňování sebe či čehokoli... Neplýtvej časem na nenávist, pýchu, přízemnost a zaslepenost. Raději věnuj čas na poznávání, na zkoušení, na užívání a na užívání si, na milování - tedy hlavně na Sdílení. Děkuj každému za jeho čas, jenž Ti poskytnul, děkuj za pozornost, úctu, důvěru, lásku

- to jsou ty nejmocnější energie a nejdůležitější možnosti. Věz, že vše je formou nejvyšší vibrace, a když se dostaneš za její střed,získáš veškerý čas. Čas lidského života je jediný, kdy můžeš dojít tohoto Osvícení, absolutního Osvobození, tak se To běž učit

a pracovat na TOm, pracovat na sobě...

Začni právě TADY a TEĎ, je nejvyšší čas!