Fungování duchovního setkání

Dvory mysli duchovní univerzita (DMDU) www.duchovni.kvalitne.cz

 

satguru Tatrawadarsi (duchovní Mistr, Pán Osvobození)

 

Tento dokument platí víceméně bez ohledu na témata - rozlišení viz níže pomocí oranžové barvy textu.

Obsah dokumentu vzniknul z korespondence DMDU - světle modře jsou texty za mou osobu...

 

 

CHOVÁNI NA DUCHOVNÍ ÚROVNI - pro neznalé viz http://duchovni.mysteria.cz/pravidla_chram_dmdu.htm

     Na duchovních setkáních DMDU je žádáno jednání s duchovní formou

- neformální jednání je nevhodné. Uctivé a jinak patřičné chování přispívá k vhodné (duchovní) atmosféře prostoru, k souladu účastníků a činností.

     Není vhodné jednat jako (jen) „mezi kamarády“. Nižší roviny (osobní) nejsou dost účinné pro i duchovní rozvoj. To platí zvláště vzhledem k Přínosu, který je možné Dávat z úrovně Mistra - Poslání co mám na Práci...

     Když budou účastníci dodržovat duchovní principy, tak ručím(e)

za nevyšší prospěšnost všech Setkání všeobecně i všech schválených činností konkrétně...

 

Uvítání - zpěv mantry AUM („óm“). Kdo nechce zpívat či účastnit se dalších společných činností, tak ať ani nechodí - a ani později. Zpívání mantry AUM bude na zahájení každý den a kdykoli určují duchovní Principy!.

 

Obřadní požehnání prostor, pokrmů, činností vč. výkladu proč se to dělá,

jak to funguje, atd. V tomto bodě je možné dát první témata - zvláště například zopakování všeho od základů ovládání paraPSYCHICKE ENERGIE (psychoenergetický pancíř např.), přes MENTALNI PROGRAMOVANI včetně využití doby spánku (lucidní snění, astrální cestování (!), zpracování mentálních úloh při spánku (!), atd.), až po DUCHOVNI PRINCIPY (od Služby Mistrovi

po Napojení na Vševědoucnost). Vidíte ty Možnosti?!

 

Zpívání či recitace:

þ     Mantry - povinně alespoň pár: Mantra míru a mantra Mistr - Žák.

þ     Duchovní písně - alespoň pár písní společně.

þ     Duchovní básně - recitace alespoň jedné básně na ukázku...

I mimo případné vyloženě pěvecké setkání (zpěv jako jediné či hlavní téma) platí, že zpěv pomáhá k harmonizaci skupiny i uvnitř jednotlivců...

 

 

Témata k pravidelnému opakování:

þ     DUCHOVNO JAKO CELEK - čili co vše to obsahuje, řeší a ovládá. Pokud bude někdo trvat na přístupu „od konkrétních bodů (zájmů) nahoru k celku“, tak viz níže uvedený bod. Je možné zaměřit se jen na body zájmu, avšak je vhodné alespoň zmínit oblasti a jejich principy podle nichž příslušné body fungují.

þ     K čemu slouží jaká úroveň - čistě duchovní, duševní i fyzické možnosti. Může to být probráno od základů (i fyzické zdraví) po Nejvyšší Cíl (Osvícení a co DAL:)). Je možné to pojmout i velmi stručné - avšak mělo by to být na každém duchovním Setkání ať už jako vyjádření Úcty (a připomenutí si možností) Učení, tak i jako základní poznání pro začátečníky.

þ     ROZLIŠENÍ FUNGOVÁNÍ. V tomto bodě JASNE ROZLISIMe co je dlouhodobě (natož trvale) nefunkční, co je šarlatánství, co je "tahání peněz z lidí", jak poznat a dokázat takové případy, atd. Vysvětlíme jak poznat opravdové (vyšší) hodnoty - duchovní i osobní. Zaměříme se na to, jak najít a poznat vhodné duchovní zdroje - od knih až po pravého duchovního Mistra.

þ     Přínosy a šíření duchovního učení obecně a DMDU konkrétně včetně placení za služby a zboží, protislužeb a podpory. Připomeneme co obnáší Učení DMDU, JAK a PROC šířit DUCHOVNI UCENI obecně, a DMDU konkrétně... K placení vůči DMDU (viz ceník DMDU) vysvětlíme (prokážeme), že nejde o „tahání peněz z lidí“ ani jiné přístupy v duchu „sekta“ - že požadované platby DMDU jsou jen za náklady. Každý zájemce o duchovní záležitosti by měl pochopit, že duševní a natož čistě duchovní hodnoty nelze získat za peníze, nicméně bez peněz se v této civilizaci a době téměř nedají získávat a rozvíjet.

 

Ve volných bodech setkání je možné věnovat se tématům i podle dohody

na místě. Přímo na Setkání mám(e) ve zvyku upřednostnit zájmy těch co mají méně času... Osobně budu (ne)schvalovat návrhy...

 

 

Těším se na každou osobu dobré vůle - takové Zvu do duchovního učení...

 

Tatrawadarsi@email.cz